Det dreier seg bare om UMTS

Endringene i telebransjen det siste året dreier seg stort sett bare om å forberede seg på telebransjens største begivenhet på mange år; tildelingen av frekvenser for tredje generasjon mobiltelefoni.

I telebransjen hersker det enighet om at tredje generasjon mobiltelefoni, også kalt UMTS (Universal Mobile Communications System) i stor grad vil være avgjørende for hvilke aktører som ønsker å være "noe" i den fremtidige telebransje.

Alle ser for seg bredbånds mobiltelefoni som en løsning som vil føre til en sterk økning i bruk av mobilnettene, og ikke bare til taletelefoni som i dag. Bredbåndsmulighetene vil også bidra til framveksten av en rekke nye tjenester på samme måte som en så da Internett ble utbredt i forbrukermarkedet tidligere på 90-tallet. Tjenester som en i dag knapt ser.

Men ferske erfaringer fra Japan forteller mye om hvordan nye mobile tjenester vil kunne introduseres og selges. For i Japan har de tre mobilselskapene erfart at markedet etterspør de utroligste tjenester. For eksempel betaler kunder et beløp tilsvarende 9 dollar for å få tilsendt et bilde av en bestemt tegneseriefigur hver dag. I tillegg finnes tjenester en kan kjøpe der en kan varsles om det er mer enn 60 prosent sjanse for at det vil regne et visst sted.

Dette og tilsvarende tjenester som har hatt suksess ved å bli solgt via mobiltelefonen gjør at interessen for tredje generasjon mobiltelefoni har vokst til utrolige høyder.

Det at fem mobilaktører var villig til å betale over 300 milliarder kroner for fem britiske UMTS-lisenser var ikke bare ett blaff. Auksjonen i Tyskland som ble avsluttet tidligere i måneden bekrefter bare at en i markeder av en viss størrelse vil oppleve sterk etterspørsel etter UMTS-lisensene fra aktører utstyrt med kapital nok til å både bygge mobilnett, men også å utvikle nye mobiltjenester, tjenester som er avgjørende for at en skal kunne forrente investeringen av de nye mobilnettene.

I norden ser en nå bølgeskvulpene av den konsolidering tele- og mobilbransjen er inne i i Europa. Det at Telenor og Telia inntil nylig har vært statseid har til en viss grad hindret den kolsolidering en har sett i Europa. Om de store europeiske aktørene ser på norden som et test-sted for fremtidens tjenester, er det bare et spørsmål om tid før også det nordiske mobilmarkedet vil få fusjoner og oppkjøp i mange-milliardklassen.

Til toppen