Det kan straffe seg å si noe stygt om islam på nett

Malaysiske myndigheter vil stevne muslimske nettbrukere som kommer med blasfemiske eller krenkende uttalelser om islam på Internett. Det kan koste "synderne" dyrt.

Dersom du mener noe du - etter islamsk lov - ikke bør mene, kan det være lurt å holde det for deg selv. Eller i hvert fall ikke publisere disse ytringene på Internett. Malaysiske myndigheter vil nå stevne nettbrukere som kommer med krenkende uttalelser om islam på nettet.

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder at myndighetene stevner islam-krenkerne med bakgrunn i den syriske straffeloven. En av landets ministre, Abdul Hamid Othman, skal ha sagt til det nasjonale nyhetsbyrået Bernama at det er flere som har latterliggjort profeten Mohammed og den hellige skrift Koranen gjennom å publisere sine egne religiøse tolkninger på Internett, angivelig for å skape splid mellom muslimer.

Syriske eller islamske lover henvender seg bare til muslimer, og dekker familiære og religiøse saker. Landets sivile lovverk, som gjelder for alle, er basert på Storbritannias lovverk.

Det å fornærme eller komme med krenkende uttalelser om Koranen eller profeten Mohammeds læresetninger er straffbart, og kan gi opptil 5000 ringgit ( i overkant av 12.000 norske kroner) i bot, eller opptil tre års fengsel etter Malaysias syriske lov.

Daglig leder for nettverksgiganten Cisco Systems i Malaysia, Shaifubarhim Saleh, er opptatt av at den malaysiske regjeringens trusler ikke bør sammenliknes med Internett-sensur.

- Gjør man noe galt i henhold til syrisk lov bør man straffes for det, mener Shaifubarhim Saleh. Samtidig sier han at "alle vet at de ikke kan ta alt de finner på Internett for god fisk. Det er mye søppel der.

Malaysiske myndigheter skal flere ganger ha pekt på at landet ikke vil sensurere innhold på Internett. Det løftet ble, ifølge Reuters, gjenopptatt i forrige uke da en undersøkelse viste at "sex" var det ordet flest malayer søkte etter på nettet.

I Norge bør man også være forsiktig med hva man publiserer. I straffelovens paragraf 142 heter det: "Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder. Påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det." (Kilde: Lovdata )

Til toppen