Det skyer over for mobil aksje

Det franskeide mobilselskapet Orange blir trolig børsnotert til en pris mot bunnen av prisleiet som tidligere er opplyst. I uoffisiell handel går Orangeaksjen nå for så lite sin 11,75 euro, mens laveste salgskurs er 11,50 euro.

Børsnoteringen av Orange kommer i forkant av flere andre europeiske teleselskapers kamp om de få kronene som er tilbake i børsmarkedet etter det siste årets dramatiske fall for teleaksjer. Både British Telecom, Deutsche Telekom og nederlandske KPN vil børsnotere sine mobilselskap i vår. Om det skjer for en hver pris kan en få svaret på når Orange har unnagjort sitt forsøk på å selge mellom 10 og 15 prosent av aksjene i selskapet for mellom 11,50 og 13,50 euro.

En dårlig børsnotering kan få konsekvenser for de andre selskapene som køer opp for å skaffe seg etterlengtede milliarder for å finansiere kostnader både til oppkjøp av UMTS-frekvenser i Europa i fjor, men også får å bygge selve nettene i år.

Uoffisielt handles Orange i London nå nær den laveste prisen som er satt på aksjen. Frykten hos France Telecom er at selskapet ikke skal greie å selge aksjer for mer enn 7,3 milliarder euro eller knappe 60 milliarder kroner. Dette er i underkant av hva selskapet trenger for å finansiere oppkjøpet av Orange og videre ekspansjonsplaner, som blant annet inkluderer Sverige.

For om pengetellerne i Orange går på tynn is for tiden er kollegene i det nederlandske teleselskapet KPN i ferd med å trå igjennom. Det nederlandske selskapet trenger pengene mye mer enn Orange, og om børsnoteringen for Orange blir så dårlig som det nå ser ut til eller verre kan det være over og ut for KPN, skriver Bloomberg.

Basert på laveste pris på 11,5 euro, er Orange verd 55,2 milliarder euro eller 455 milliarder kroner eller knapt en tredel av verdien France Telecom trodde selskapet skulle børsnoteres til i mai i fjor. Men France Telecom vil samtidig utstede obligasjoner for inntil fem prosent av Oranges børsverdi, som kan konverteres til Orange-aksjer.

Aksjesalget starter mandag og første børsdag for aksjen er 15. februar.

Til toppen