Deutsche Telekom øker overskuddet

Overskuddet økte med 27 prosent fra 1997 til 1998 for det delprivatiserte tyske televerket Deutsche Telekom. Selskapet melder om et overskudd på 4,2 milliarder tyske mark (18,5 milliarder kroner) i 1998, opp fra 3,3 milliarder året før. Inntjeningen trues imidlertid av økt konkurranse.

Overskuddet økte med 27 prosent fra 1997 til 1998 for det delprivatiserte tyske televerket Deutsche Telekom. Selskapet melder om et overskudd på 4,2 milliarder tyske mark (18,5 milliarder kroner) i 1998, opp fra 3,3 milliarder året før. Inntjeningen trues imidlertid av økt konkurranse.

Deutsche Telekom (DT) solgte for 69,7 milliarder mark i 1998, opp fra 67,6 milliarder i 1997, melder selskapet i en pressemelding.

Europas største teleselskap sliter med en gjeld på 65 milliarder mark, som Deutsche Telekom nå forsøker å redusere. Blant tiltakene for å øke inntjeningen er å redusere antall ansatte. 1998 ble antall ansatte redusert med 11.500 til i underkant av 180.000, og målet er å komme ned i 170.000 ansatte i år 2000.

Deutsche Telekom utelukker heller ikke muligheten for å benytte seg av rettigheter til å utstede nye aksjer i selskapet for på den måten å skaffe nødvendig kapital, og skriver i pressemeldingen at det avgjørende er om det finnes aktuelle investeringsmuligheter.

Mens DT-aksjen steg kraftig mandag, har tirsdagens foreløpige melding redusert interessen for aksjen noe.

Det er samtidig klart at Deutsche Telekom ikke får anledning til å selge to prosent av selskapet til France Telecom før etter 1. januar år 2000, men dette influerer ikke på en tilsvarende motsatt handel der Deutsche Telekom kjøper vel to prosent av aksjene i France Telecom, eller 20,49 millioner aksjer for 390 franske franc per aksje.

Aksjepostene kjøpes for å styrke det felles samarbeidet mellom de to selskapene. En del av forpliktelsene de to selskapene har gitt hverandre er at aksjepostene ikke skal videreselges uten samtykke før 2002.

Til toppen