digi.no for alle penga

Internett Kanal 1 reduserer fra 24 til 17 årsverk og fokuserer heretter på internettavisen digi.no. Det innebærer at gründerne forlater kanalen etter over to års drift av selskapet.

- Vi skal lage en stadig bedre avis og den skal være lønnsom. Målet vårt er å stå bak den første uavhengige nettavis som går i pluss, noe vi skal greie innen utgangen av året, sier nyutnevnt publisher Jens Kanden i Internett Kanal 1 i forbindelse med omrokkeringene i selskapet.

Kanden har siden august i fjor vært ansvarlig redaktør i digi.no og overtar nå også rollen som administrerende direktør etter Per Øivind Elvebakk, medgrunnlegger i Kanal 1. Han skal starte som rådgiver hos Kanal 1s største eier, Telenor Venture, fra 1. juni.

Elvebakk opplyser at han skal jobbe med flere prosjekter i Telenor, inkludert Internett Kanal 1.

- Jeg vil ha nær tilknytning til ledergruppen i selskapet, sier Elvebakk, som fortsatt vil være aksjonær i Kanal 1

Den andre av Internett Kanal 1s gründere, Pål Leveraas, har den siste tiden drevet forretningsutvikling i kanalen. Nå går den tidligere ansvarlige redaktøren tilbake til redaksjonen og fortsetter som styremedlem. Han forsvinner, i likhet med Elvebakk, fra Kanal 1s lønningslister, men beholder tilknytningen gjennom et personlig selskap.

- I enhver nyetablering kommer det en dag hvor gründeren må ta et oppgjør med sin egen rolle og vurdere hvorvidt tiden er inne til å la andre bringe "barnet" inn i en ny fase, sier Leveraas.

Funksjoner som ikke er nødvendige for den daglige drift av digi.no forsvinner. Blant annet betyr det at en eventuell satsing på papir legges på is og at det ikke kommer til å bli digi.se i Sverige i løpet av våren.

Også når det gjelder stillingsdatabasen stillingledig.no blir det endringer.

- Vi ser på en ny modell for stillingledig.no, sier Elvebakk. Han inrømmer at satsingen på stillingsmarkedet har gått tregere enn ventet.

- Opprettelsen av en slik tjeneste var tuftet på oppgangen i stillingsmarkedet på print. Det klart at annonsemarkedet på nett også på stilling har sviktet.

Ifølge Norsk Gallup Institutt hadde digi.no 20.000 daglige og 50.000 ukentlige lesere i første kvartal i 1998.

TABELL: Oversikten viser eierstrukturen (i antall prosent) i Internett Kanal 1 AS - morselskapet til digi.no

Telenor Venture 34,19
Mosvold Farsund 28,13
Schibsted Multimedia 18,75
Pål Leveraas 8,33
Per Ø. Elvebakk 5,30
Moorgate LTD AS 2,27
Div. småaksjonærer 3,00
Til toppen