DigiDoc til Steinkjer

Det svenske datafirmaet DigiDoc AB planlegger å etablere seg i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Direktør Håkan Eliasson vil bygge opp en konsulentavdeling med spesialkompetanse på Oracle databaseverktøy.

DigiDoc tar sikte på å komme i gang med en opplæring av inntil 25 databasekonsulenter i Steinkjer, og et tilsvarende antall i Hackås utenfor Østersund, i løpet av januar. Deltakerne skal gjennomgå et 30-ukers kurs i regi av den såkalte Oracle-skolen.

Målet er at ferdigutdannede konsulenter skal bli ansatt i DigiDoc fra neste høst.

- Da er vi innstilt på å bygge opp en egen avdeling i Steinkjer, sier Eliasson til Trønder-Avisa. Han karakteriserer denne satsingen som en av de største prosjektene for DigiDoc gjennom tidene.

Eliasson startet DigiDoc som enmannsfirma i 1989. I dag leder han 250 medarbeidere fordelt på sju forskjellige kontorer i Sverige og i Norge. Selskapet hadde siste regnskapsår (97/98) en omsetning på 80 millioner kroner, og satt igjen med 13,6 millioner kroner på bunnlinja.

I Norge er selskapet fra før av etablert i Røyrvik i Nord-Trøndelag og har i tillegg et salgskontor i hovedstaden.

Steinkjer-satsingen begynner allerede i oktober/november nå i høst med rekruttering av kursdeltakere. Opplæringen skal skje i et samarbeid mellom DigiDoc, Høgskolen i Nord-Trøndelag - HiNT (som styrker prosjektet gjennom tildelingen av 15 ekstra studieplasser innen informasjonsteknologi) og Oracle i Sverige og Norge. Opplæringsprogrammet er kostnadsstipulert til åtte millioner kroner, der DigiDoc dekker halvparten mens resten blir dekket over det såkalte Interreg-programmet.

Torbjørn Wekre i Steinkjer næringsselskap ser svært positivt på svenskesatsingen:

- Som næringsutvikler klarer ikke jeg å se noen annen bransje med det potensial vi i dag ser innenfor IT, sier han til T-A.

Telenor har utpekt Steinkjer som satsingsområde for datateknologi. I disse dager rekrutterer Telenor Bedrift til et nettsenter som skal danne grunnlaget for det lokale prosjektet "IT-byen Steinkjer". Prosjektet kom i stand etter et initiativ fra Telenor, et bidrag fra Tormod Hermansen til å virkeliggjøre informasjonsteknologiens påståtte desentraliserende effekt.

Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND) spiller også en viktig rolle i "IT-byen Steinkjer". Fra øvrighetssiden er Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag engasjert. Tine Midt-Norge, Bøndernes Salgslag og DataPower AS representerer innsatsen fra det lokale næringslivet. En utredning førte til en rapport som ble drøftet på et møte 25. juni i år, der det bli gitt grønt lys for prosjektet.

Nettsenteret - døpt Plexus - er selve krumtappen i "IT-byen Steinkjer" som per i dag ikke en gang har eget nettsted. Plexus skal utstyres med en kraftig tjenerpark og forsyne aktører i selve byområdet med Internett- og intranett-tjenester via en 100 Mbps fiberoptisk ring.

- Det spesielle med Steinkjer-prosjektet er at det ikke dreier seg om å eliminere geografisk avstand men om å samle kompetanse og ulike faglige miljøer i felles bruk av informasjonsteknologi. Prosjektet er ikke teknologi-orientert, men brukerorientert. Det innbyr til å eksperimentere med ulike nyttige tjenester som krever høy båndbredde, uttalte Erik Schønning - ansvarlig for den lokale avdelingen av Telenor Bedrift - til digi.no i august.

Prosjektet er foreløpig delt i fem områder:

  • IT i skolen
  • IT-pedagogisk senter
  • IT i landbruket
  • IT i helsearbeid
  • IT i forvaltningen
Til toppen