Digital bjeff-gjenkjenning fremmer hunde-forståelse

Apparatet "Bow-lingual" til den japanske leketøysprodusenten Takara oversetter bjef og knurr til menneskespråk slik at du alltid skjønner hva bikkja prøver å si.

En mikrofon og en elektronisk brikke nedfelt i hundens halsbånd overfører over en infrarød forbindelse et digitalt bilde av lydene som bikkja lager. Bildet går til en slags personsøker som eieren skal bære på seg. Her analyseres det i sanntid, og tolkes til en av seks mulige følelser - frustrasjon, frykt, glede, tristhet, begjær og selvutfoldelse. Følelsen gjengis som et ikon på mottakerens skjerm, og beskrives gjennom et utvalg av 200 fraser etter en algoritme som tar hensyn til innhold og tidspunkt for tidligere ytringer.

Eksempler på fraser som hundeuttrykkene tolkes til: "Jeg holder ikke ut lenger", "Jeg kjeder meg", "Jeg er ensom, lek mer med meg" og så videre.

Når du forlater bikkja, setter du Bow-lingual-mottakeren i et oppsamlingsmodus. Da analyseres hundens ytringer løpende, og oppsummeres når du kommer tilbake, slik at du kan vite om Trofast bare har hvilt seg, eller har gjort spennende ting som å jage harer eller grave ned bein.

Takara vil gjøre apparatet kommersielt tilgjengelig i Japan i februar neste år. Prisen skal ligge rundt et hundre dollar. Ifølge Reuters er salgsmålet 200.000 enheter. Eventuell eksport er under vurdering. Det skal også være planer om å gjøre det mulig for apparatet å sende meldinger til mobiltelefonen, slik at du kan følge med hunden selv når du ikke er fysisk tilstede.

BBC skriver at apparatet er ledd i "Dolittle Project". Dolittle er det opprinnelige engelske navnet på barnebokskikkelsen som Thorbjørn Egner oversatte til Doktor Dyregod. Prosjektet skal utvikle leketøy som bedrer kommunikasjon mellom mennesker og dyr.

New Scientist har intervjuet en britisk hundepsykiater om apparatet. Han mener systemet virker tilforlatelig, men legger til at folk burde være i stand til å forstå hundene sine uten elektroniske hjelpemidler.

Utgiveren av månedsmagasinet Dogs Monthly sier derimot til New Scientist at hunder har så mye kroppsspråk at en lydanalysator umulig kan være i stand til å registrere alt de prøver å si.

Til toppen