digitoday presiserer: Enitel selger fremdeles i privatmarkedet

Direktør for privatmarkedet i Enitel, Nils Katla, presiserer overfor digitoday.no at selskapet ikke har stanset alt salg i privatmarkedet, bare redusert salgsinnsatsen på telefoni.

- Omfanget av nysalget i privatmarkedet og i SMB-markedet er redusert i påvente av bedre rammebetingelser for salg av telefoni, sier Nils Katla.

digitoday.no skrev tidligere onsdag at alt salg i privatmarkedet var stanset. Katla sier at dette er feil.

Katla understreker at selskapet fremdeles selger telefoni til kunder og mottar bestillinger på nye telefoniavtaler i privatmarkedet og overfor SMB-markedet, men at det bare er salgsinnsatsen som er redusert inntil rammebetingelsene blir bedre.

Han understreker at den churn (kundefrafall) som digitoday.no referte til er korrekt, men bare for første kvartal.

Til toppen