digitodays IRC-server legges ned

1. august 2001 kl. 12:00 vil digitodays IRC-tjeneste koblet til IRC-nettverket Undernet legges ned. Tjenesten ble overtatt fra SOL i Norge og har avdigitoday vært kjørt som en non-profit tjeneste i nærmere ett år.

digitoday har ikke lenger interne tekniske ressurser til å ivareta tjenesten på forsvarlig måte og ser seg derfor nødt til å stenge den. Vi håper brukerne av tjenesten har satt pris på den.

Hvorvidt det vil dukke opp noen nye servere i Norge er ukjent for digitoday. Man kan innhente informasjon om Undernet IRC-nettverket via www.undernet.org.

Til toppen