Diplomatisk ordveksling om mobilstandard

Valget av teknologisk plattform for den nye internasjonale mobilstandarden (UMTS) er i ferd med å bli en diplomatisk sak mellom USA og Europa. Fra amerikansk hold heter det at Europas forslag vil stenge amerikansk industri ute, mens europeerne ber USA velge den standarden alle ønsker.

I et brev til EU-kommisjonen, blant annet signert av USAs utenriksminister Madeline Albright, heter det at man fra amerikansk side er bekymret over en utvikling der en velger en standard for neste generasjon mobiltelefoni som diskriminerer amerikansk industri.

Nå har kommisjonen svart, og industrikommisær Martin Bangemann skriver til Albright at det er USA som er problemet ved at landet ikke ønsker å spille en rolle i arbeidet med å fastsette standarden.

Paul Verhoef, som er medlem av kommisjonens industrikomité, sier at til The Wall Street Journal at dagens mobilstandard basert på GSM "fungerer i hele verden unntatt områder i USA og Canada"

Brevvekslingen mellom Bangemann og Albright representerer så langt den tyngste kontakten mellom EU og USA i spørsmålet om ny mobilstandard. Bangemanns brev inneholder ingen nyheter, annet enn at brevet gjentar EU-kommisjonens syn på sakene, som i et nøtteskall er at det er USA som setter seg utenfor arbeidet i FN-organet ITU, som i løpet av første kvartal ventes å legge fram sitt forslag til UMTS-plattform.

Amerikanske myndigheter nærer en viss frykt for at landets mobilindustri nok en gang kommer på hæla om ITU velger en mobilstandard som ikke baserer seg på et helamerikansk patent. Det skjedde ved valget av GSM som global standard, som amerikanske myndigheter mener gav europeisk industri fordeler i kampen om markedsandelene.

I dag er de to hotteste forslagene til ny mobilstandard WCDMA og cdma2000. Bak WCDMA står Ericsson og Nokia foruten en nesten samlet mobilindustri i Europa og Asia, og en stor del av den amerikanske mobilbransjen. cdma2000 er amerikanske Qualcomms alternativ, som i hovedsak henter støtte fra USA. Qualcomm har bedrevet intens lobbyvirksomhet overfor amerikanske myndigheter for å få sterkere støtte til sitt forslag.

Til toppen