Dobler utvalget av TV-målinger

Når Gallup etablerer sine nye TV-paneler fra nyttår, økes utvalget fra 500 til 1.000 norske husstander. - Vi vil få mer presise målinger og flere analysemuligheter enn tidligere, hevder TVNorges research-sjef Kjersti Kongtorp som synes de har fått mye for pengene.

Norsk Gallup Institutt overtar fra årskiftet TV-målingene etter konkurrenten Markeds- og mediainstituttet (MMI) (se relatert sak i høyre marg). I forbindelse med innføringen av et nytt TV-Meter panel i Norge, fordobler kanalene utvalget.

- I denne kontrakten vil vi doble panelstørrelsen fra dagens 500 til 1.000 rapporterende husstander. Vi vil derfor få mer presise målinger og flere analysemuligheter enn tidligere, sier Kongtorp, leder av styringsgruppen som har inkludert TV-selskapene NRK, TV 2, TV3 og TVNorge..

Da MMI for syv år siden fikk kontrakten fra 1. januar 1992 ble det innført et utvalg på 330 husstander. Den gangen eksisterte det to konkurrerende undersøkelser, hvor ACNielsen målte seerantallet til TV3 med et utvalg på 150 husstander, mens MMI satte opp bokser for NRK, TVNorge og nå nedlagte TV4 (fra høsten 1992, også TV 2).

Etter press fra blant annet medieformidlere og annonsører endte man på ett system levert av MMI.

Men bråket var ikke slutt med det. I 1996 protesterte annonsørene høylydt, gjennom sin bransjeorganisasjon ANFO, gjennom et brev til MMI:"utvalgets størrelse på bare 500 metre netto kan innebære så store feilkilder at en effektmåling av TV-reklamen på spesifikke målgrupper vanskeliggjøres" (kilde: markedsføringsbladet Kampanje - mars 1996).

MMI skrev i sitt svarbrev at en utvidelse av antall TV-metre ville være et kostnadsspørsmål, men at det norske panelet ikke var dårligere enn utenlandske. Det ville altså være en klassisk drakamp mellom det faglige og det finansielle, ikke minst fordi det er TV-kanalene som finansierer gildet.

MMI mente også at ANFOs bekymring først og fremst dreide seg om utvalgsstørrelsen i forbindelse med reklame rettet mot små målgrupper.

Instituttet sa seg enig i at det ville vært ønskelig med et større panel, ikke minst på grunn av fjernsynets stadige fragmentering og at utviklingen av lokal-TV kunne undergrave en felles valuta for all TV-reklame.

I det nye systemet som TV-selskapene har valgt fra Norsk Gallup satser man på å måle totalvolumet på lokal-TV-seing i Norge, men ikke ned på kanalnivå. For å få disse lokale enkelt-tallene må man stadig støtte seg til spørreundersøkelser som utføres av Gallup.

- Vi synes vi får mye for pengene. Pris var absolutt en viktig faktor da vi valgte en ny partner, sier research-sjefen og opplyser at Gallup skal installere et helt nytt panel i løpet av året blant andre husstander enn dem som MMI dekker i dag.

- Et utvalg på 500 er ganske normalt for et lite land. Men både Danmark og Sverige oppgraderer til 1.000 i løpet av de nærmeste årene. Vi er glad for nå å kunne øke utvalget, all den tid det hjelper oss å kartlegge mindre fenomener, målgrupper, alderssegementer og eventuelt flere nisjekanaler som vokser seg store, sier hun.

Det nye systemet til Gallup, som er levert av britiske Taylor Nelson, skal også kunne måle digital-TV, inkludert digitale dekodere på analoge apparat og digitale apparater.

Et aspekt er hva som er teknisk mulig, et annet hva som skjer i industrien. Hva skjer når den tradisjonelle kringkastingsstrukturen med sine innarbeidede reklamesendinger, blir byttet ut med interaktive funksjoner som betal-per-titt, video-på-forespørsel og liknende som undergraver tradisjonell TV-reklame som finansieringsform?

Til toppen