Død disk ingen hindring for IBMs nye PC-er

IBM vil sørge for at deres PC-er kommuniserer over Internett selv når Windows har krasjet og disken er død.

Under Comdex Fall 2002 i Las Vegas har IBM leid egne lokaler der de blant annet demonstrerer nye PC-produkter som ble kunngjort i slutten av oktober, og som vil komme på markedet "innen utgangen av 2003".

Produktene er relatert til IBMs initiativ for "Autonomic Computing", som skal sørge for IT-systemer som reparerer seg selv når de merker at de er i ferd med å gå i stykker.

Client Rescue and Restore skal være et av flere skritt som på sikt skal gi PC-drift i tråd med dette idealet. Det har tatt opp i seg funksjonalitet fra dagens RapidRestore, og utvidet det ganske betraktelig. Ideen med RapidRestore var å opprette en skjult partisjon på en PC hvorfra systemet - med applikasjoner og utvalgte data - kunne gjenopprettes med et tastetrykk i tilfelle for eksempel virusangrep. Client Rescue and Restore tilbyr flere valgmuligheter, blant annet at man kan kommunisere over Internett selv om Windows har krasjet og harddisken er død. Hensikten med dette er blant annet å kjøre diagnostiske rutiner på PC-en over en Internett-forbindelse, eller gjøre det mulig å bruke den som tynn klient bare BIOS er intakt.

For bedre sikkerhet på trådløse nettverk vil IBM lansere Distributed Wireless Security Auditor. Det dreier seg om et verktøy som installeres på lovlige tilknyttede PC-er for å forenkle sikkerhetsfolkenes arbeid med å avsløre ulovlig tilknyttede klienter. Programmet kjører seg selv i bakgrunnen med jevne mellomrom. Opplysninger fra flere lovlige klienter kombineres for å vise nøyaktig hvor en avslørt ulovlig klient befinner seg. IBM mener å ha egen erfaring for at ansatte stadig omgår sikkerhetsregler som setter strenge rammer for hvem som har anledning til å benytte seg av trådløst utstyr.

Til toppen