Domenedebatten: Umoralsk 'kapring' av domenenavn

Jeg synes det er uetisk at enkelte lever av å 'stjele' domenenavn. Jeg synes det er bra at man hittil har vært så strenge i Norge med å la folk reservere domenenavn for fremtidig bruk, skriver IT-gründer Steinar O. Cook.

Juridisk sett er det utvilsomt helt lovlig, men etisk er det helt forkastelig. Artikkelen om Kreativt Nett var etter min mening et typisk eksempel på en "navne-hai". Hvorfor i all verden skal enkelte leve av å ta navn som de ikke selv trenger for deretter å selge det til blodpris til noen som kanskje ikke har vært så "kjapp" i avtrekket? Hva om de hadde vært såpass at de klarte å finne på noe nyskapende selv, istedenfor å ha som forretningside å lage hindringer for andre for deretter å ta seg rått betalt for å "flytte" seg?

Det er merkelig at dette kan fortsette uten at noen stopper det! Hvis vi overførte denne adferden ut av Cyberspace og inn i den vanlige verden, ville en tilsvarende analogi være at alle stormet avsted til Brønnøysundregistrene eller tilsvarende og registrerte alle de juridiske enhetene de bare kunne. Slik er det heldigvis ikke fordi det koster såvidt mange penger og det er strenge formkrav til registrering av juridiske enheter i de fleste nasjonale registre.

Hva om man lot alle få lov til å registrere ett domene og deretter betale en svært høy sum for å få lov til å registrere ytterligere domener? Jeg tror det ville stoppe navne "pirater" som Kreativt Nett ganske effektivt.

Privatpersoner burde vært håndtert helt separat, hva med f.eks. eget domene under det nasjonale domenet for å håndtere dem?

Dagens system hvor alle kan registrere hva de vil under mottoet "først til mølla osv." er lite forutseende og kommer garantert til å skape masse problemer for de seriøse aktørene - og tilsvarende lett-tjente penger for navne-pirater og spekulanter.

Det er uansett ikke enkelt å lage noen gode regler som både ivaretar nettets fleksibilitet og manglende nasjonale juridiske regelverk. Internett lever jo i sin egen verden uavhengig av landegrenser. Man burde kanskje hatt en egen 'Internett-domstol' til å håndheve regelverket i Cyberspace?

med vennlig hilsen
Steinar Overbeck Cook
Balder Programvare AS

Si din mening
Hva synes du om at enkeltpersoner hamstrer domenenavn kun med tanke på videresalg til høystbydende?

Det er juridisk sett lovlig, men etisk forkastelig
Prinsippet om først til mølla er helt greit. Gode ideer fortjener god prising
Vet ikke - dette er ikke mitt domene

Trykk her for å se resultatet så langt
Til toppen