Domenegruppe med egne supportere

Organisasjonen ICANN, som skal utarbeide kjøreregler for internasjonal domeneregistrering, har nedsatt en referansegruppe som skal komme med innspill. Utvelgelsen av ICANNs styre fikk mye kritikk for et snevert utvalg, og opprettelsen av referansegruppen er et svar på denne kritikken.

Esther Dyson, som leder ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), har nedsatt en gruppe på 13 personer som skal gi innspill til ICANN og dets arbeide.

Opprettelsen av ICANN Membership Advisory Committee kommer som et svar på kritikken mot styret i organisasjonen, og skal sikre at innspill fra flere kanter blir hørt i prosessen for å finne fram til kjøreregler for internasjonal domeneregistrering.

ICANN offentliggjorde 25. november en invitasjon til interesserte til å melde sin interesse for å sitte i en slik referansegruppe. Organisasjonen mottok over 80 henvendelser på invitasjonen.

Ifølge en pressemelding fra ICANN, oppfyller de 13 utvalgte menn og kvinner, "kravene til geografisk diversitet og inkluderer et bredt utvalg av interesser og perspektiver."

I referansegruppen sitter tre nordamerikanere, tre asiater, to latinamerikanere, to europeere, én australier, én kanadier og én afrikaner. Gruppen vil starte arbeidet umiddelbart og skal rapportere framgangen i arbeidet på neste ICANN-møte, som finner sted i Singapore 2. til 4. mars 1999.

Også organisasjoner kan søke om å bli "Supporting Organisations" for ICANN, for dermed å kunne komme med innspill på de avgjørelser ICANN kommer med.

Til toppen