Domino integreres med kritiske bedriftssystemer

Fra høsten vil Lotus gjøre tilgjengelig en rekke nye komponenter for å integrere Domino-applikasjoner mot kritiske bedriftssystemer som relasjonsdatabaser, transaksjonssystemer og administrative systemer.

Fra høsten vil Lotus gjøre tilgjengelig en rekke nye komponenter for å integrere Domino-applikasjoner mot kritiske bedriftssystemer som relasjonsdatabaser, transaksjonssystemer og administrative systemer.

De nye komponentene faller i tre grupper. DECS (Domino Enterprise Connection Services) knytter data fra andre systemer direkte til Domino-applikasjoner. Nye Domino-klasser gir tilgang til andre systemer gjennom LotusScript eller Java. Domino Connectors er moduler som knytter Domino til eksterne kilder gjennom enten DECS eller de nye Domino-klassene.

De nye komponentene utvider de mulighetene man har i dag til å knytte Domino til SAP, MQSeries og CICS, ved hjelp av Lotus NotesPump og objektklasser i LotusScript.

Blant modulene som Lotus tilbyr gratis i løpet av annet halvår, som en oppgradering til Domino 4.6, er connectors eller koplinger til DB2/UDB, Oracle, Sybase, ODBS og EDA/SQL. Det vil også bli utviklet koplinger mot kjente administrative applikasjoner - blant andre SAP - og monitorer for transaksjonsprosessering. Disse skal tilbys kommersielt i løpet av neste år.

Til toppen