Dramatisk før avgjørende runde i Microsoft-saken

Før den siste høringen onsdag har Microsoft slått til med nok en innbitt samling av argumenter og anklager mot USAs myndigheter. Det er ingen rom for forsoning.

I går svarte Microsoft på myndighetenes reaksjon på selskapets utredning av hva slags straffetiltak det selv mener er passende i henhold til dommerens analyse av hvilke lovbrudd som er begått. Svaret er Microsofts eget initiativ, i motsetning til de tre første straffetiltak-dokumentene - myndighetenes utredning, Microsofts utredning og myndighetenes reaksjon på Microsofts utredning - som kom på dommerens forlangende.

Microsofts dokument er nok en innbitt samling av argumenter og anklager mot USAs myndigheter. Ifølge eksperter sitert i amerikansk presse, så Microsoft seg nødt til å svare på myndighetenes oppsummering. Denne ble levert onsdag i forrige uke, og karakteriseres som overordentlig omtenksom og gjennomarbeidet, og så slagkraftig at Microsoft nødig ville la myndighetene få det siste ordet før høringen begynner onsdag 24. mai.

17. mai leverte USAs justisdepartement og de nitten delstatene som er med på søksmålet, et dokument som hudfletter og latterliggjør Microsofts forslag til straffetiltak. Det viser til at Microsoft nok en gang benekter å ha begått noe lovbrudd som helst, mens dommeren anser som bevist at "Microsofts lovstridige framgangsmåte avskaffet den alvorlige trusselen [mot Windows] fra nettleseren [til Netscape] og Java."

Det legger til: "Hva slags straffetiltak foreslår Microsoft for å gjøre opp for skadene konkurrentene har lidd som følge av selskapets tidligere lovbrudd? Ingenting."

Myndighetene er i harnisk fordi Microsoft avviser selv sine egne beskjedne forslag til straffetiltak dersom dommeren opprettholder myndighetenes forslag om å dele selskapet i to. De betrakter dessuten kravet fra Microsoft om mer tid til å vurdere oppsplittingsforslaget som utilslørt trenering.

I sitt siste dokument trekker Microsoft blant annet fram et vitnemål gitt av økonomiprofessor og Nobel-prisvinner Kenneth Arrow ved Stanford University i 1995, da myndighetene også etterforsket Microsoft for mistanke om brudd på antitrustlovgivningen. Arrow vitnet på vegne av myndighetene for å forklare hvorfor det ville være ikke bare uhensiktsmessig, men også skadelig for nasjonen, å dele opp Microsoft.

Arrow har skiftet standpunkt, og forklarer i et e-post-intervju med Wall Street Journal at Microsoft begikk sine virkelig alvorlige lovbrudd etter at han vitnet i 1995, og at offentlige hensyn i dag gjør det påkrevet å splitte Microsoft.

Ikke-navngitte kilder i regjeringen sier til Cnet at Microsofts lovbrudd etter høringene i 1995, og etter en avtale med myndighetene om å holde forretningen innen bestemte rammer, gjør det desto mer påkrevet med en oppsplitting.

Et annet argument i Microsofts nyeste dokument er at myndighetene misbruker oppsplittingen av AT&T, der hensikten var offentlig deregulering, mens den foreslåtte oppsplittingen av Microsoft vil gi mer offentlig inngrep i næringslivet. Microsoft avviser også som injurierende regjeringens påstand om at man ikke kan stole på at selskapet vil følge pålegget om å legge om sin forretningspraksis.

Frontene er med andre ord enda steilere enn før. Det vil bli dramatikk under høringen som starter onsdag ettermiddag norsk tid.

Observatørene er uenige om når dommeren vil avgi sin kjennelse om straffetiltak. Noen forventer en avgjørelse innen nasjonaldagen 4. juli. Andre tror dommeren vil ta sommerferie først, og levere en dom en gang før 1. september.

Pekere til nettsteder der dokumentene er lagt ut, finnes her: Microsoft-saken.

Les mer om søksmålet mot Microsoft:


Microsoft foreslår image-forbedrende straff
Apple-avhopper skal bedre Microsofts image
Slik ønsker Microsoft å straffes
Microsoft: - Urimelig regulering og et tilbakeslag for USAs økonomi
USA vil splitte Microsoft
Microsoft forsvarer seg med massiv markedskampanje
Mer effektivt å dele Microsoft enn å regulere det
Microsoft bør saksøkes for 21 milliarder dollar

Til toppen