Driftsverktøy inntjent på sju måneder

- Med driftsverktøyet CCM kan hver tekniker kan håndtere 300 PC-brukere, sier Rudi Etnan og Håkon Holmen i ON Technology. Normen fra Gartner Group er 75 brukere per tekniker.

Amerikanske ON Technology kjøpt CCM (Comprehensive Client Manager eller helhetlig klientstyrer) fra det tyske selskapet csd Software i 1997. Etter kjøpet bestemte ON seg for å satse kun på CCM og på bedriftskalenderen Meeting Maker.

Poenget med CCM er sentralisert drift av klienter i nettverk, både spredte ("WAN") og lokalnett. Programmet lar deg styre også eldre PC-er på samme høye nivå som IBM påberoper seg for sine nyeste NT-arbeidsstasjoner (se referert artikkel øverst til høyre).

- CCM startet som et prosjekt innen Deutsche Telekom i 1992, forteller Etnan. - Selskapet ville ha en enkel løsning for å administrere klienter i nettverk. I dag styres 100.000 PC-er i selskapet gjennom CCM.

Det er ONs oppkjøp av CCM som gjør at produktet nå kommer ut. csd Software hadde ikke ressurser til å realisere det ON mener er et internasjonalt potensial. Etnan og Holmen oppdaget CCM i fjor da de arbeidet hos Pronet Inform, og viste produktet offentlig på messen Nettverk 97. ON ønsket mer fokus på produktet, og foreslo at de skulle utgjøre stammen i et eget norsk datterselskap.

CCM krever Solaris, HPUX eller Windows NT på tjeneren, og styrer klienter med DOS eller Windows 3.x og oppover. Det betjenes fra et eget konsollprogram som kan kjøres hvor som helst i nettet, og styre flere tjenere. Det som kreves av maskinvare er en oppstartbrikke ("boot-PROM") på nettkortet til klienten. Det gir CCM anledning til å komme i kontakt med en PC selv om den er slått av. Verktøyet lagrer et bilde av alt som er på enhver PC, og kan fjernstyre både diskformatering, konfigurering og programvareinstallasjon. Det er en egen modul der administrator kan overta klienten helt, og styre brukerens skjerm med egen mus og tastatur, akkurat som med PCAnywhere. Også BIOS kan oppgraderes fra CCM.

- Oppetid er et sentralt begrep for tjenere, sier Holmen. - Men hvor ofte hører du snakk om oppetid for en klient? Kneler PC-en til en selger kan det gå mer enn bare en arbeidsdag før en tekniker har fysisk beveget seg til PC-en, funnet ut av feilen og reparert den. Ofte er det bagateller, og det er sjelden noe som krever at du går inn i selve maskinen.

Jeg får i oppdrag å sette CCM på prøve. Jeg får tildelt en arbeidsstasjon med Windows NT, innretter meg slik at jeg får tilgang til absolutt alle filer, sletter resolutt hele rotkatalogen, og slår maskinen av. Når jeg slår maskinen på igjen, virker den helt død.

Holmen sitter ved tjeneren og spiller teknikerens rolle. Han akter ikke å ta noen lang supportsamtale, men ber den ulykkelige brukeren ta en times pause. Så setter han i gang en standardprosedyre der CCM reformaterer hele disken, gjenoppretter det som måtte være av partisjoner og reinstallerer alt av systemvare og applikasjoner som svarer til brukerens lagrede profil. Innen tre kvarter er maskinen tilgjengelig igjen. At jeg sitter i samme rom som Holmen, spiller ingen rolle. Han kunne like gjerne vært i Hammerfest.

- Du må selvfølgelig ha den nødvendige programvaren installert på en lokal tjener, slik at du slipper å bruke en ISDN-linje eller noe slikt for å installere NT Workstation. Det vil ta tid.

En annen forutsetning er tysk disiplin. Brukerfiler som ikke lagres på en tjener, må underkastes en streng backup-prosedyre. Holmen anbefaler å lagre personlige filer på en tjener. Et annet tips er at det kan lønne seg å ha et lite lager av overflødige PC-er, for å gardere seg mot rene maskinfeil. Bare den lokale brukeren kan kople den til både strømnettet og datanettet, kan hele det opprinnelige arbeidsmiljøet raskt gjenopprettes gjennom CCM.

Når det skal brukes til å fjerninstallere programvare, nytter CCM spesielle skripter der alle tastetrykk i den lokale installasjonsprosedyren framstår som parametre som kontrolleres på CCMs standardskjermbilder. Skripter til et femtitalls standard applikasjoner følger med CCM. Det skal ikke være spesielt krevende å lage egne installasjonsskripter: Verktøyet bruker den gamle og gode framgangsmåten med registrering av tastetrykk. Denne ordningen gir administrator full kontroll over alt som ellers tastes inn fra klienten når en applikasjon installeres. Gjelder det Office kan egenskaper som hvilke applikasjoner den enkelte brukeren skal få, og hvilke lokale kataloger de skal ligge i, styres sentralt. Brukere kan behandles individuelt eller i grupper. Skal 300 brukere få nye applikasjoner, sørger CCM for å fordele oppgaven til ulike tjenere, og for at tjeneren ikke overbelastes ved å prøve på et for stort antall samtidige installasjoner, men heller spre dem over tid.

- På et typisk 10 Mbps lokalnett, kan en tjener betjene mellom 10 og 15 PC-er samtidig, opplyser Holmen. - Det vil si at du kan for eksempel oppgradere 400 klienter fra Windows 95 til NT Workstation i løpet av en helg. Forholdet mellom tjener og klient er regulert av en egen form for "push"-teknologi. Straks en klient holder på med egne oppgaver, som å pakke ut komprimerte filer, sørger tjeneren for en jevn strøm av data til neste.

CCM har en del intelligente finesser. Det nekter å sende norsk Office til en maskin med engelsk Windows og det hindrer at et program som krever NTs Service Pack III installeres på en PC som ikke har den. Det holder rede på lisenser. Med en egen tilleggsmodul kan den også holde rede på maskinvaren i hver eneste klient.

- Det er et solid verktøy som har vært grundig utprøvd i fem år, sier Etnan. - Det er denne erfaringen som gjør at vi kan si at det holder med én tekniker på 300 brukere mot Gartner Groups norm på én for 75. Blant de 170 plassene der CCM brukes i Tyskland, er flyplassen i München. Der sørger to teknikere for 500 brukere i et miljø der enhver glipp kan få store følger. Vi har satt opp et regnestykke for en bedrift med 2000 brukere, der vi viser at hele investeringen med CCM er inntjent etter sju måneder.

Avhengig av antall klienter koster lisensen mellom 850 og 1850 kroner per klient. Tjenerlisensen er gratis. Etnan mener at CCM passer for bedrifter fra mellom 80 og 100 klienter og oppover. Et partnerskap med Tivoli gjør at CCM kan kjøres fra et Tivoli-konsoll og at Tivoli kan brukes til å sende skripter mellom CCM-tjenere.

- Vi ser følgelig CCM som et supplement til Tivoli, ikke som en konkurrent. Vi tar heller ikke mål av oss til å konkurrere med store driftssystemer som Unicenter eller OpenView. På den andre siden tilbyr vi noe langt mer enn for eksempel LANDesk og SMS.

Han understreker at frigitte ressurser i IT-avdelingen ikke nødvendigvis bør føre til mannskapsreduksjoner, men kanskje heller til bedre planlegging og andre nødvendige oppgaver som altfor lett forsømmes. Til slutt peker han på driftsselskaper som tar på seg ansvaret for andres PC-er, betraktes som en viktig målgruppe for ON Technology.

Til toppen