Dropper sponsegrense for NRK

Kulturdepartementet foreslår å droppe NRKs sponsortak på maks én prosent av driftsinntektene. Men viktigere er det at departementet ikke lar statskanalen få vise annet enn bedriftenes navn før og etter TV-programmene.

Kulturdepartementet har i dag sendt ut et høringsforslag til nye regler for sponsing i kringkastingskanalene. For NRKs del innebærer forslaget en oppløsning av gjeldende regelverk parallelt med en innstramning i forhold til annonsørenes eksponeringsmuligheter.

Hittil har NRK i teorien kun fått lov til å ta inn én prosent av de årlige driftinntektene, noe som, både ifølge Aftenposten og andre medier, har blitt forbigått ved hjelp av skjulte sponsorsubsidier. Blant annet har det vært diskusjon om tilskudd til produksjonsselskapene som lager og leverer programmer til TV-kanalene.

Nå foreslår departementet å oppheve taket på én prosent og ikke erstatte den med noen annen tallbegrensning. Samtidig oppheves også regelen om at næringslivet ikke kan stå for mer enn 50 prosent av sponsebidragene til NRK.

Kulturdepartementet begrunner det med at opphevelsen vil gjøre fristelsen mindre for NRK å hemmeligholde tall.

Departementet skisserer hvilke programmer som kan sponses i en pressemelding: Idrettsarrangementer og arrangementer helt eller delvis i NRKs regi kan motta tilskudd. NRK skal også kunne sende eksternt finansierte program som er samproduksjoner, programmer innenfor rammene av internasjonalt kringskastingssamarbeid og undervisningsprogrammer.

Men det viktigste for NRK og andre TV-selskap er at sponsingens form kan bli betraktelig begrenset. Etterhvert som sponsorplakater har fått lov til å utvikle seg, har de mer og mer blitt som reklamespotter med animasjoner og bevegelige logoer.

Nå kuttes sponsorenes varemerker og logoer fra plakatene; annonsørene vil, ifølge forslaget, kun få anledning til å få navnet sitt før og etter programmene. Sponsoridentifikasjonen skal ikke inneholde tilleggsinformasjon og det skal være et ikke-bevegelig bilde som vises.

(høringsnotatet vil bli lagt ut på Odin sent fredag ettermiddag - red.anm.)

Til toppen