- Du får garantert diskfeil

Danny McKissock, IBMs markedssjef for tapesystemer i Europa, fortalte under et seminar denne uke om nødvendighetene av å ha et effektivt backupsystem.

Danny McKissock, IBMs markedssjef for tapesystemer i Europa, fortalte under et seminar denne uke om nødvendighetene av å ha et effektivt backupsystem.

- Det er aldri spørsmål om du får behov for å gjenopprette filer, det virkelige spørsmålet er 'Hvor ofte?, forteller McKissock. Samtidig sier han at en harddisk før eller siden vil få feil, slik at filer eller hele innholdet går tapt. Problemet er at man aldri kan vite når dette vil skje.

- Den som kunne fortelle det, ville være rik i dag, sier McKissock. Dermed understreker han behovet for å lage sikkerhetskopier av innholdet på diskene.

- Den viktigste grunnen til at man bør lage sikkerhetskopier, er for å kunne gjenopprette innholdet på diskene, men ingen liker å tenke på dette.

McKissock forteller videre at kostnadene for å bygge opp igjen informasjonen er beregnet til 50.000 dollar per megabyte. Da er backup stort sett en rimelig forsikring, særlig med tanke på at man gjerne har behov for å ha informasjonen tilgjengelig til enhver tid.

- Datamengden er i stor vekst. For å håndtere denne må man ha et egnet lagringsmedia for sikkerhetslagringen, fortsetter McKinnock.

- Tape er ideell for dette formålet. Den har lav kostnad per megabyte, tilstrekkelig kapasitet og høy ytelse, hevder McKinnock.

Han mener likevel at det finnes en del myter når det gjelder disse kriteriene.

- Mange tror at høyere kapasitet per tape er bedre, men det er ikke nødvendigvis tilfellet. Spesielt må man tenke på at det i et biblioteksystem tar lang tid å søke hvis man har lange taper. I tillegg er prisen høyere per MB for tape med høyere kapasitet, sier McKissock.

Myte: Raskere er alltid bedre.

- Hvis ikke resten av systemet har tilsvarende ytelse som tapesystemet, må tapestasjonene stoppe og vente. Nå stopper ikke en tapestasjon umiddelbart, så for å komme tilbake til det stedet på tapen den var da overføringen stoppet, må tapen spoles noe tilbake, sier McKinnock

Innen dette er gjort, har trolig resten av systemet fått svelget unna de overførte dataene og ventet en stund på mer. Dette fører altså til venting, både for tapen og for resten av systemet.

Myte: Aksesstid er uten betydning.

- 87 prosent av alle aksesser til tapen gjelder enkeltfiler, ikke hele disker. Når man må søke i lang tid etter hver eneste fil man ønsker å gjenopprette, taper man både arbeidskraft og produktivitet. Dette koster penger!

Har da IBM løsningen på dette?

- Ja, sier McKinnock. Han forteller dermed om IBMs Magstar MP (Multi-Purpose) teknologi.

- Mange tapeteknologier har kassetter med bare en spole. Da må båndet trekkes ut av kassetten før det kan leses. Dette er ikke tilfelle med Magstar. Fordi kassetten her har to spoler, er det ikke nødvendig å trekke båndet ut for å få tilgang til hele båndet. Dette medfører også mindre slitasje på båndet.

Båndet inndeles i tre seksjoner. I midten er det en seksjon som inneholder kontrollinformasjon om innholdet på båndet. På hver side av denne er det en lagringsseksjon. Tapestasjonen skriver først til den ene seksjonen, og når denne er full, til den andre seksjonen. Det brukes 4 skrivehoder som til sammen skriver 128 spor på båndet. Hver kassett rommer dermed mellom 5 og 15 GB med data, alt ettersom hva slags kompresjonsmetode man bruker. Kassettene finnes i såkalte B og C format, og dataraten for disse er henholdsvis 6,6 og 15 MB/sek.

En IBM 3570 Library tapeenhet kan romme opptil til to tapestasjoner med til sammen 20 kassetter. De to stasjonene kan enten dele alle kassettene mellom seg, eller ha ti kassetter hver. Dette siste alternativet gjør det mulig for to separate systemer, for eksempel Windows NT og AS/400, å ha hver sin backupløsning i et felles kabinett.

En sammenligning IBM har gjort mellom Magstar MP, Mammoth og DLT 7000 (to andre tapeteknologier) i et forsøk på å lese 25 MB med tilfeldige data fra et tapebibliotek, viser at selv om Magstar bruker lengre tid på selve lesingen enn de to andre systemene, så forbigår Magstar de andre kraftig på tiden det tar å hente kassetten, putte den inn i stasjonen, søke til riktig sted, spole kassetten tilbake og sette den tilbake på plass, at Magstar bare bruker 25 prosent av tiden Mammoth bruker, og knappe 20 prosent av tiden DLT 7000 bruker.

IBM leverer også større Magstar MP enheter. 3575 L32 kan inneholde mellom 2 og 6 tapestasjoner med et bibliotek på 324 kassetter. Dette gir en lagringskapasitet på 1600 og 4800 GB.

Tapestasjonene er SCSI-baserte.

Til toppen