Dyr vekst for Enitel

Etter at Enitel overtok Telia Norge i januar, er 2000 det første hele driftsåret for teleselskapet. Det første halvåret kunne avsluttes med en omsetning på 435 millioner kroner, samt et driftsunderskudd på 212 millioner kroner.

- Resultatene samsvarer med våre planer og forventninger. Økningen i ordretilgangen viser at Enitel har tillit i markedet, og at vi er en viktig bidragsyter til reell konkurranse, høy tjenestekvalitet og bredt tjenestetilbud. Vi er i rute for å nå vår målsetting om et positivt kvartalsvis driftsresultat før avskrivninger i løpet av 2001, sier administrerende direktør i Enitel, Øyvind Hauge.

For andre kvartal isolert sett endte omsetningen på 231 millioner kroner, noe som gir en vekst på 27 millioner kroner fra første kvartal. Selskapet henter det meste, det vil si 122 millioner kroner fra bedriftsmarkedet, mens resten er jevnt fordelt på operatørmarkedet og privatmarkedet.

Hauge medgir at kostnadene er høyere enn forventet etter at de endte på 644 millioner kroner første halvår. - Dette skyldes i stor grad engangsutgifter knyttet til vår sterke satsing på å forberede mobile tjenester ved å benytte NetComs mobilnett og søknaden om å få bygge og drive et UMTS-nett. I tillegg har kostnadene forbundet med overføring av leide samband til eget nett vært noe høyere enn forventet fordi selskapet har solgt mer, sier han.

I privatmarkedet registrerte selskapet en økning i aktive kunder fra 68 440 til 82 221 av en total kundemasse på henholdsvis 209.360 telefonikunder og 55.556 internettkunder. Selskapet har i tillegg 6.450 aktive abonnementer i bedriftsmarkedet, der avtalene som er inngått økte fra 95 millioner i første kvartal til 169 millioner i andre kvartal.

Enitel varslet 14. august at selskapet vil samarbeide med finske Sonera i arbeidet med å søke på en av de fire nye mobilkonsesjonene.

Til toppen