E-bok forvitrer etter ti timer

E-bokforlaget RosettaBooks selger en fullverdig krimbok med 80 prosent rabatt - forutsatt at du går med på at boka selvdestruerer straks filen har ligget åpen i nøyaktig ti timer.

Det dreier seg om et eksperiment for å teste markedets reaksjon på å en ny måte å distribuere e-bøker på. RosettaBooks LLC selger elektroniske utgaver av klassikere utgitt på papir av andre forlag, og fikk i sommer rettens kjennelse på at virksomheten er lovlig. Årsaken er at avtalen som forfatterne tegnet med sine opprinnelige forlag, ikke gjaldt elektroniske utgaver. Avtalene som de eller deres etterkommere har tegnet med RosettaBooks, gjelder bare elektroniske utgaver.

Blant forfatterne som RosettaBooks har sikret seg retten til å utgi i e-bokformat, er Agatha Christie. Vanlig pris for en e-bok av denne britiske krimforfatteren er fem dollar. I samarbeid med Adobe Systems (opphavet til formatet Adobe eBook) og Reciprocal Inc (leverandør av distribusjonssystemer for e-bøker), kjører forlaget et eksperiment med Christies kjente kriminalgåte And Then There Were None, opprinnelig utgitt i 1939: Du betaler én dollar i stedet for fem, mot at du går med på at den samlede tiden boka kan være åpen i din e-bokleser, begrenses til nøyaktig ti timer. Tilbudet varer én måned fra 7. august. Forlaget mener at ti timer er mer enn nok for å pløye gjennom de 275 sidene boka består av. Etter ti timers lesetid, gjennomgår boka en selvdestrueringsprosess. Hvis du vil bruke mer tid, kan du fornye med nye ti timer, eller oppgradere til den vanlige e-bokutgaven.

Hensikten med denne teknologien skal være å tilby e-bokhandlere og lesere "fleksible alternativer for prising og slag, som kan fornye kommersielle transaksjoner i forlagsbransjen."

RosettaBooks er det første e-bokforlaget som prøver seg på tidsbegrensede e-bøker. Reciprocal utviklet opprinnelig sitt konsept med tidsbegrensede digitale eksemplarer for musikkbransjen. Selskapet er svært aktivt, og har blant annet sikret seg et partnerskap med Iomega Corporation slik at det kan tilby lagring av opphavsrettsbeskyttet materiale på Iomegas overførbare lagringsenheter Zip, Jaz og Peerless. Denne teknologien baserer seg på serienummerne som innprentes på alle tomme Iomega-disker når de produseres. Det er meningen å integrere den i distribusjonssystemene som Reciprocal selger til musikk- og forlagsbransjen.

Til toppen