E-post offentlig i det offentlige

En svensk dom slår fast at offentlige ansattes elektroniske brev er allmenne handlinger, og skal dermed kunne leveres ut. Lokalavisa Enköpings-Posten fikk tilgang til loggen til lokalpolitikeres e-post og fant for det meste avtaler om lunsj og reklame.

Selv den private e-posten til offentlig ansatte kan nå gjøres allment tilgjengelig, etter en dom i Regeringsrätten i Sverige. Det var den svenske lokalavisa Enköpings-Posten som i utgangspunktet ba om å få ut elektronisk post fra kommunalråden, kommuneråden og kanselisjefen i Enköping kommune. Lokalavisen har ironisk nok som URL: eposten.se...

I dommen blir det slått fast at den loggfil som et e-post program lager over post som går ut og inn, er en allmenn handling. Ifølge Svenska Dagbladet har kommunen hevdet at kun lister over offisielle e-brev skulle være offentlige, ikke intern eller privat e-post.

E-post-loggen ble utlevert til lokalavisa etter dommen, og da viste det seg at de fleste meldingene dreide seg om lunsj og var reklame mottatt i masseutsendelser, skriver Svenska Dagbladet. Loggen inneholder hvem som sender og mottar, tema og størrelse på e-posten.

I dommen er det lagt til grunn at kommunen bruker elektronisk post i sin informasjonsformidling og at systemet logger hvert sendte eller mottatte elektroniske brev.

"Handling er allmenn om den forvares hos en myndighet og er å anse som sendt eller mottatt hos en myndighet. (...) De i målet aktuelle fortegnelsene er således allmenne handlinger som skal leveres ut til T.S ...", heter det i domsavsigelsen.

For kort tid siden ble det også slått fast i Sverige at offentlige ansattes surfing på Internett var å anse som offentlig handling, og dermed skulle være tilgjengelig for offentligheten.

Til toppen