Eiendomsbeskatter Telenors nett

Nesset kommune i Møre og Romsdal trekker Telenor for retten for å få eiendomsskatt for de anleggene selskapet har i kommunen, inkludert infrastrukturen. Telenor mener rettspraksis viser at en ikke kan kreve eiendomsskatt for telenettet.

Nesset kommune blir trolig den første kommunen i landet som går til det skritt å trekke Telenor for retten for å få eiendomsskatt også for selskapets telenett. Fra før betaler Telenor eiendomsskatt på vanlig måte for bygg og andre eiendommer.

Tidligere når Telenor var statseid var selskapet unntatt for skattereglene, men i 1994 ble selskapet omdannet til statsaksjeselskap, og dette mener Takstnemnda i Nesset er nok til at selskapet må betale eiendomsskatt også for nedgravde kabler til kommunen.

Viseadministrerende direktør i Telenor Nett, Åsmund Løset, sier til NRK at det finnes rettspraksis for at Telenors nett ikke er inkludert i eiendomsskattegrunnlaget, blant annet fordi selskapet ikke produserer det som distribueres, bare formidler.

Til toppen