Eksportrådet subsidierer Teknisk Ukeblads nettsatsing

NIF, NITO og Polyteknisk Forening spytter penger inn i Ingeniørforlaget slik at forlaget kan opprette et nytt datterselskap som skal spesialiseres på Internett. Opplæring av direktør og redaktør Claude Olsen subsidieres av Norges Eksportråd, som sender Olsen til San Francisco i ett år.

Claude R. Olsen, ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad (TU) og administrerende direktør i Ingeniørforlaget AS, begynner som spesialrådgiver ved Norges handels- og teknologikontor i San Francisco den 1. juli. I ett år skal han jobbe med utvikling av Internett for mediebransjen, både for Ingeniørforlaget og andre norske mediebedrifter.

- Er dette en slags kursing av deg betalt av Eksportrådet?

- Det er en kombinert stilling. Jeg skal bygge opp kompetanse som kommer Ingeniørforlaget til gode, men over halvparten av tiden skal brukes til å sette igang et nytt nettverksprogram for digitale medier, sier Olsen til digi.no.

- De andre mediebedriftene det kan være aktuelt å samarbeide med er for eksempel Dagens Næringsliv, Aftenposten, Dagbladet, NRK og TV 2. Dette er ikke fastsatt i avtaler, men jeg vil sannsynligvis jobbe med disse. Jeg vil opplyse om den teknologiske utviklingen i USA på dette området, spesielt når det gjelder nye tjenester på Internett, forteller han.

Teknisk Ukeblad opplevde en sterk nedgang i omsetningen i fjor, ettersom antall stillingsannonser innen offshore (som mediebedriften har levd godt på de siste årene) sank drastisk. Nå, med et litt mer "forsiktig" budsjett, som Anders J. Steensen (konstituert redaktør i Olsens fravær) uttrykker det, har inntektene begynt å gå opp igjen.

Siden 1995 har TU også hatt sin egen nettutgave, tekblad.no. Denne satsingen eies av Ingeniørforlaget, som igjen eies av ingeniør-organisasjonene NIF, NITO og Polyteknisk Forening. Til nå har det, ifølge Steensen, ikke vært ansatt noen egne medarbeidere til nettutgaven. Stoffet har vært hentet fra TUs redaksjon, og annonsesalget foretatt av TUs selgere. De stillingsannonsene (eller profilannonsene som de også kan karakteriseres som) som settes på trykk i TU, kommer automatisk inn i nettsatsingen jobbguiden.no. Jobbguiden er altså en del av Tekblad.no.

Olsen opplyser til digi.no at Teknisk Ukeblads nettutgave den siste tiden har hatt rundt 4000 unike brukere i uken. - Vi har 230.000 lesere på papir, så nettutgaven har et godt potensial, sier han.

Tekblad.no skal bli et eget selskap til høsten. Det vil eies av Ingeniørforlaget, som igjen får penger av sine eiere (ingeniør-organisasjonene) til å oppgradere nettsatsingen. Det blir en egen nettredaksjon på fem personer fra september. Tore Stensvold skal være redaktør for nettutgaven.

I morgen reiser publisher Olsen til San Francisco. Han vil legge spesiell vekt på hvordan tradisjonelle medier, enten de er på papir eller TV, kan styrke sin posisjon på Internett.

- Medienes hovedoppgave er å formidle informasjon, uansett kanal. Internett vokser i betydning, men blir først virkelig nyttig når bredbåndsutbyggingen lar tekst, bilder, video og digital-TV smelte sammen, uttaler Olsen.

Han mener dette åpner for helt nye måter å formidle informasjon på og for å utvikle nye tjenester. - Det at amerikanske selskaper bruker store ressurser til å prøve ut nye kommersielle tjenester basert på den nye teknologien, kan norske medier dra nytte av, sier Olsen.

Andre arbeidsområder blir teknologiutvikling innen mediebransjen, tjenesteutvikling basert på ny teknologi og nye inntektsmuligheter på Internett.

- Han skal føle på pulsen hva som skjer på vestkysten i forbindelse med digitale medier, sier Steensen til digi.no. - Og det han lærer, skal han ta med hjem til Tekblad.no.

Steensen sier til digi.no at det ikke er bestemt hva som skjer når Olsen kommer tilbake, men innrømmer at det er naturlig at Olsen begynner i Ingeniørforlagets nettselskap Tekblad.no.

Til toppen