EMC-reorganisering understreker nytt fokus på programvare

Lagringsleverandøren EMC har reorganisert for å realisere bedre fokus på programvare. Symmetrix-oppfinner Moshe Yanai har fratrådt som utviklingsansvarlig.

I likhet med mange andre selskaper som selger enestående maskinvare basert på standardkomponenter, har den egentlige verdien til lagringsspesialisten EMC lenge ligget i programvare, selv om det vesentlige av salget har bestått av maskinvare. Endringer innen lagringsmarkedet, og den nye trenden mot heterogene lagringsnett har fått ledelsen i EMC til å satse sterkere på programvare som ikke er direkte knyttet til egen maskinvare.

En reorganisering på toppen i EMC understreker det nye fokuset. Oppfinneren av Symmetrix-skapene, Moshe Yunai, har fått status som spesiell teknologirådgiver. Ansvaret for forskning og utvikling er lagt under Erez Ofer, ekspert innen programvare for lagringssystemer med 20 innvilgede patenter. Ofer avanserer fra stillingen som hovedarkitekt for programvare.

Det første store målet for Ofer er "Auto Information Storage", kjent internt i EMC som AutoIS. Det dreier seg om et initiativ for å automatisere driften av lagringssystemer. Ifølge Merril Lynch vil EMC gjenopprette sitt tidligere hegemoni innen lagringssystemer dersom det greier å innfri halvparten av målene som er satt for AutoIS.

Ifølge Wall Street Journal har rokkeringene skjedd mot Yunais vilje.

Til toppen