EMC spår nesten dobling av lagringsmarkedet på to år

Lagringsleverandøren EMC leverer resultater i tråd med forventningene. Selskapet spår fortsatt sterk vekst i lagringsmarkedet gjennom mer utbredelse av bredbåndsnett.

Datalagringsselskapet EMC Corp. leverte resultater så vidt i overkant av forventningene i går.

Selskapet er en av verdens ledende leverandører av lagringsteknologi. EMC leverer hardware og software som muliggjør lagring av store mengder data sentralt for flere klienter. Selskapet leverer blant annet løsninger til andre som igjen ønsker å tilby sine kunder ASP-løsninger for drift av deres systemer.

Markedet for selskapets hovedprodukt, såkalt EMC E-Infostructure-relaterte produkter er økende, og selskapet kunne derfor vise en vekst i omsetningen innen dette segmentet på 47 prosent sammenlignet med tredje kvartal 1999. Totalt endte salget i tredje kvartal på 2,14 milliarder dollar.

Selskapet la ikke skjul på komponentmangel i tredje kvartal hadde bidratt til noe redusert salg av enkelte produkter. De ønsket imidlertid ikke å gå i detalj angående hvilken leverandør eller komponent dette gjaldt. De følte seg også komfortable med at disse problemene ikke ville dukke opp igjen.

Resultat endte på 458 millioner dollar, hvilket tilsvarer 20 cent per aksje. På forhånd var resultatet ventet å komme inn på 19 cent per aksje.

Mike Ruettgers, CEO i EMC sa i forbindelse med resultatfremleggelsen blant annet at det ikke er noen trend som i øyeblikket er sterkere enn veksten i informasjonsmengden.

- Veksten i mengden av informasjon er ikke bare i volum men også i betydningen av viktighet i enhver organisasjon som ønsker å forbli en suksess i fremtiden, fortsatte Ruettgers.

EMC satser på å forbli et ledende selskap innen design og implementering av lagringsteknologi i nettverk. Selskapet hevder også at de er de eneste som kan tilby implementeringer av integrerte SAN- og NAS-løsninger.

I lys av de fallende børskursene gikk ledelsen etter fremleggelsen ut i en telefonkonferanse og hevdet at veksten i lagringsmarkedet vil fortsette. De begrunner dette blant annet i økende utbredelse av høyhastighets Internett-tilgang i flere viktige markeder.

Styreformann Joe Tucci sier at selskapet regner med en vekst lagringsmarkedet fra 44 milliarder dollar i 2000 til 78 milliarder dollar i 2003.

- Naturligvis ser vi fremtiden svært, svært lyst i møte, avsluttet Tucci i telefonkonferansen.

Til toppen