En hyggelig mandag ved børsen

Nær sagt samtlige IT-aksjer så en pen oppgang ved Oslo Børs mandag formiddag. Dermed er store deler av det dramatiske kursfallet sist torsdag, hentet inn igjen.

Selv om likviditeten ikke var så mye å skryte av, så vi en oppgang på hele 7,4 prosent i IT-indeksen i løpet av mandagen.

Blant de mer likvide aksjene finner vi Merkantildata og Tandberg Television.

Sistnevnte så ikke den helt store stigningen i dag - kun 1,1 prosent opp - på tross av at aksjen sammen med ASK dukket opp som anbefaling i Finansavisens ukentlige forvalter-intervju. Tandberg Television er forøvrig blant de aksjene som falt mye tidlig i sommer og høst, og som ikke har fått så mye juling i det siste. Aksjen betegnes som en "politisk korrekt" investering, uten at det er veldig mange som kan legge frem spesielt dype resonnementer som støtter oppunder kursen, annet enn at selskapet jobber med "digital tv" og at det markedet vokser kraftig.

Et annet selskap som fikk hyggelig avis-omtale mandag morgen var Provida. Vi har tidligere påpekt at selskapet stadig leverer gode nyheter, og gradvis gode resultater som bygger opp under at verdsettelsen kan være noe høyere enn for enkelte andre programvarehus. Providas kursutvikling var forøvrig ikke så mye å skryte av akkurat på mandagen, men så er også likviditeten i aksjen tidvis noe lav.

Et annet programvare-selskap hvor spekulasjonen går høyt er Agresso. Ved siden av spekulasjoner om dårlige resultater, blir det nå spekulert i at selskapet er i ferd med å kjøpe opp, eller fusjonerer inn, ett amerikansk programvareselskap. Selskapet har allerede tatt flere interessante skritt ut i verden i løpet av relativt kort tid. Kursen på Agresso steg med nærmere 12 prosent mandag.

Nå er kanskje ikke norske programvarehus mest eksponert i de store industriselskapene internasjonalt, men det bør likevel være verd å merke seg dagens resultatvarsel fra nederlandske Baan. Selskapet varsler om underskudd i tredje kvartal på grunn av global uro og år-2000 problemet.

Den globale uroen skal i følge selskapet ha medført at flere potensielle kunder nå utsetter eller reduserer sine IT-investeringer. År-2000 problemet medfører angivelig at IT-budsjetter reallokeres til å fikse år-2000 problemer på bekostning av andre investeringer.

I den forbindelsen minner vi om flere signaler som har gått i retning av at en rekke større bedrifter kommer til å stoppe sine nyanskaffelser på IT-siden i løpet av 1999 fordi de regner med å ha nok å stri med om ikke de skal innføre nye systemer også.

Samtidig har trolig mye av omsetningsveksten vi har sett i bransjen til nå skyldtes nettopp år-2000 forberedelser. Før eller siden kommer vi til et tidspunkt hvor vi er så nære år 2000 at de fleste ny-investeringer bør være unnagjort. Det er uvisst hvordan dette kan slå ut på IT-investeringer generelt og programvare-investeringer spesielt.

Et selskap som har sett en voldsom kurskorreksjon både på grunn av investorer som trekker seg ut av markedet, og på grunn av usikkerhet om fremtiden, er Merkantildata. Mandag steg aksjekursen med hele 14 prosent, men kursen ligger fremdeles relativt lavt.

Et interessant moment ved omtalen av utenlandske selskapers oppfatning av selskapets fremtid, er påpekingenen av at selskapets omsetning fremdeles er tett knyttet til distribusjon, som ikke akkurat er høy-margin virksomhet, men som bidrar med en del kroner i kassen.

Selskapet selv legger normalt stor vekt på den strategiske betydningen av distribusjonen, både fordi de mener det er mulig å øke verdien av distribusjonsvirksomheten ved å hekte på tjenester, og fordi distribusjonen gir dem kunderelasjoner som på sikt kan ha en meget høy verdi.

En av selskapets hovedkonkurrenter i Norge er ARK. Den aksjekursen fortsatte fallet i dag med en nedgang på fem prosent. Likviditeten var som vanlig meget lav.

Ryktene rundt Sense Communications ruller videre. Siste og "hotteste rykte" er at TeleDanmark eller Ameritech er på inn i selskapet(!). Fra før er det referert at Orange Plc. var på vei inn i selskapet.

Vi fester ikke større lit til dette ryktet enn andre rykter vi har hørt, ryktet er mer en illustrasjon på den rykteflommen som går rundt ulike tele-selskaper. Underholdningsverdien skal uansett ikke undervurderes.

Det synes uansett som rimelig sikkert at selskapet får en industriell eier, og at denne eieren får en vesentlig andel i selskapet. Det er vel det viktigste.

På tampen av dagen noterer vi at P4 vil legge frem kvartalstall 26. oktober. Da kan man med andre ord regne med at styreformann Endre Røsjø har en uoppgjort sak med Børsstyret (se egen sak i margen).

Til toppen