En juvel av en filfinner fra Corel

Hvis du raskt skal finne lokale dokumenter med et bestemt innhold, er QuickFinder raskere og mer kompakt enn alternativene fra Microsoft og AltaVista.

QuickFinder er en del av kontorsuiten WordPerfect Suite 8. Programmets brukergrensesnitt minner om den komponenten av Microsoft Office som heter Åpne Office Dokument. Du har den samme muligheten til å spesifisere ulike egenskaper ved filnavn og innhold, og til å spesifisere intervaller for indeksering. Hvis innholdet i dokumentene er indeksert, går det langt raskere å sammenlikne dokumenter mot innholdsspesifikke søkekriterier, for eksempel finne alle filer som inneholder både strengen "Microsoft i retten" og "Paul Maratz".

Problemet når du skal åpne dokumenter er ofte å finne fram til nøyaktig det dokumentet du tenker på. Å spesifisere endelse på filnavnet er en fordel, å avgrense katalog og intervall for siste oppdatering likeså. Men dette er planke for både Microsoft og Corel. Forskjellen ligger i innholdsindekseringen.

Jeg kuttet ut indekseringen i Microsofts Åpne Office Dokument da AltaVista kom med sin Discovery i august i fjor (se peker til test av denne). Jeg har behov for en slik indeksering fordi jeg samler hver dag en stor mengde notater som jeg arkiverer som rtf-dokumenter (dette "rikt tekst format" er langt mer kompakt enn Word 97-formatet, og bevarer alle de viktigste egenskapene, blant annet gulfarget bakgrunn til viktige formuleringer). I den samme hovedkatalogen går viktige html-filer, pdf-filer, wpd-filer ppt-filer, xls-filer osv.

Nylig bestemte jeg meg for å ha norske Opera som standard nettleser. Men Discovery, som viser også sine lokale søkeresultater som en webside, lot seg ikke forsone med Opera som standard nettleser. Derfor var fint å oppdage at QuickFinder som et brukbart alternativ til Discovery.

QuickFinder lar meg avgrense indekseringen til en bestemt katalog med underkataloger. Med AltaVista Discovery krevde disse dokumentene en indeks på 18 MB, nøyer QuickFinder seg med 8 MB. Søkingen går vel så fort, noe saktere hvis søkekriteriet er vel komplisert. Søkeresultatet presenteres som en filliste. Klikker jeg på en fil for å åpne den, forsvinner søkeresultatet. Dette er en klar ulempe. For å bøte på den har QuickFinder en innebygget filleser. Den er tilstrekkelig, men ikke så veldig avansert. Jeg foretrekker derfor å lese filene med et annet program, Quick View Plus (se peker til artikkel der Quick View Plus ble testet), som dukker opp som valg fra høyre musknapp når filen er markert.

Mens Discovery gjengir de første linjene i teksten i dokumentet, nøyer QuickFinder seg med fillisten. Til gjengjeld kan denne organiseres etter ulike kriterier - etter navn, dato, type, katalog og så videre - mens Discovery-listen ikke følger noen som helst logisk orden.

Oppdateringen av indeksen er en annen viktig egenskap. Jeg måtte innstille Discovery til å oppdatere indeksen når jeg var ute til lunsj: Oppdateringen tok en halv times tid. QuickFinder oppdaterer seg selv på et par minutter, selv når oppdateringen foregår i bakgrunnen og forstyrres av mine egne gjøremål. Jeg har innstilt QuickFinder på automatisk oppdatering annenhver time mens PC-en er påslått.

Fra Discovery savner jeg muligheten for å lagre søk som egne filer. Men det veier ikke opp for den raske indekseringen og for sorteringsmulighetene.

QuickFinder er en integrert del av WordPerfect 8 Suite, og selges ikke separat. Programmet kan være tungen på vektskålen i valget mellom Corel og Microsoft.

Til toppen