En solid skuffelse fra NetCom

NetComs kunder ringer for lite, betaler ikke regningene sine og går fort over til konkurrenten. Det gir dårlige resultater, langt dårligere enn aksjeanalytikerene ventet.

NetComs kunder ringer for lite, betaler ikke regningene sine og går fort over til konkurrenten. Det gir dårlige resultater, langt dårligere enn aksjeanalytikerene ventet.

I tredje kvartal omsatte NetCom for 514,7 millioner kroner, av denne omsetningen kommer 507,6 millioner kroner fra NetCom GSM noe som gir en omsetningsøkning i kjernevirksomheten på 17 prosent siden tredje kvartal i fjor.

Tredje kvartal ga et driftsresultat på 75 millioner kroner og et resultat før skatt på 40,5 millioner kroner. Det er godt under de offisielle resultatestimatene fra meglerhusene, som i følge TDN Finans har ligget mellom 45 og 83 millioner kroner.

Noe av årsaken til at resultatet er svakere enn ventet, finner man i en lavere mobilbruk enn hva markedet hadde regnet med. I snitt for tredje kvartal ringt NetComs kunder 151 minutter per måned. Det er vel fire prosent mer enn i tredje kvartal 1997.

En gjennomgang av utviklingen i antall ringeminutter måned for måned sammenliknet med foregående år, viser at veksten i antall ringeminutter har falt fra en prosentvis vekst mellom juli 1996 til juli 1997 på 46 prosent til en vekst de siste månedene på mellom fire og syv prosent.

Hovedårsaken til at resultatet ble lavere enn det som var forventet i markedet, er likevel at det er tatt tapsavsetninger på 26,6 millioner kroner i tredje kvartal hvilket bringer de totale tapsavsetningene i selskapet opp til 62 millioner kroner så langt i år. Selskapet opplyser at av tapsavsetningene i tredje kvartal er ni millioner kroner realisert, og av tapsavsetningene i konsernet så langt er litt over 20 millioner kroner realisert.

I NetCom GSM alene er tapsavsetningene så langt i år på 45 millioner kroner.

Noe av tapene som ble bokført i konsernet i tredje kvartal er tap på fordringer NetCom har hatt på sine forhandlere i Klart Svar-kjeden.

Også kostnadsiden generelt er trolig ikke fullt så hyggelig som markedet hadde forventet. Nettverks- og produksjonskostnadene i NetCom GSM har økt med 25 prosent det siste året og øker altså mer enn omsetningen.

På den annen side har lavere provisjoner på mobiltelefonene gitt en reduksjon i Salgs- og administrasjonskostnadene på seks prosent (vel ni millioner kroner). Av totale salgs- og administrasjonskostnader i tredje kvartal på 144 millioner kroner er 100 millioner kroner knyttet til forhandlerprovisjoner og markedsføringskostnader. Nedgangen er på ni prosent eller ti millioner kroner.

Det viser seg altså at mye av gevinsten ved lavere provisjoner på mobiltelefoner utjevnes av høyere markedsføringskostnader. Noe av veksten i disse kostnadene skyldes økt annonsering, mens det er rimelig å anta at det også er en økning i provisjonskostnadene til forhandlerene gjennom avtaler som gir forhandlerene provisjoner på de nye kundenes ringevolum.

Inntekten per kunde var 360 kroner i tredje kvartal mot 347 og 357 kroner i henholdsvis første og andre kvartal i år, og 398 kroner i tredje kvartal i fjor. Tredje kvartal har historisk vært det kvartalet med høyest inntekter per kunde.

Kundeavgangen er ifølge ledelsen i NetCom redusert fra tidligere kvartaler, men ligger fremdeles over 20 prosent. Selskapet har revidert sin målsetting om å få kundeavgangen ned til 15 prosent til nå å være et mål om en avgang under 20 prosent.

Til toppen