Enator vokser med 16 prosent

Det svenske IT-konsernet Enator melder om en omsetningsvekst på 16 prosent i andre kvartal. Resultatet før skatt ble 144 millioner kroner i første halvår. Driftsmarginen er stigende, og nå oppe i 5,9 prosent.

Enator så en omsetningsøkning på 16 prosent i andre kvartal. I første halvår ble omsetningen 2,66 milliarder svenske kroner, en økning på 17 prosent fra første halvår 1997.

Driftsresultatet ble 156 millioner kroner i første halvår, opp fra 103 millioner kroner i fjor. Driftsmarginen er dermed økt fra 4,6 prosent til 5,9 prosent. Samtidig er resultatet før skattekostnad økt med 60 prosent til 144 millioner kroner.

Det er næringslivssegmentet som trekker veksten. Denne delen av virksomheten står nå for 52 prosent av omsetningen. Omsetningen her har vokst med 30 prosent det siste året.

Enator sier at de har sterkest vekst innen delsegmentene bank og finans, handel og transport, og tele og IT-selskap.

I løpet av det første halvåret har Enator solgt kommunikasjonsløsninger for 892 millioner kroner. Det er en økning på 16 prosent. Selskapet sier at det først og fremst er på området datakommunikasjon selskapet tar markedsandeler.

Sterkest marginvekst har Enator på kunder i offentlig sektor. Denne sektoren står for 320 millioner kroner av halvårets omsetning. Driftsmarginen økte her fra 1 til 7,7 prosent.

TABELL: Enators resultat i første halvår 1998. Alle tall i millioner svenske kroner.

1998 1997
Omsetning 2.660 2.268
Driftsresultat før good-will 156 103
Resultat før skatt 144 90
Til toppen