Enda et Microsoft-vitne taper troverdighet

En professor fra MIT som skulle forklare hvorfor Windows ikke kan deles i moduler, fikk troverdigheten avkledd etter forsnakkelser.

Stuart Madnick er professor i informatikk ved det prestisjetunge Massachusetts Institute of Technology, og skulle derfor vært den ideelle til å forklare hvorfor Windows, i motsetning til for eksempel Windows XP Embedded, ikke kan bygges opp modulært, men er nødt til å spres som en helhet med integrert nettleser, meldingsutveksler, multimediaspiller og så videre. Han ble ført som Microsofts vitne under høringen der ni delstater prøver å få dommeren til å gå med på straffetiltak mot selskapet utover dem som omfattes av forliket med USAs justisdepartement.

Les også:

Madnick kom skjevt ut da han under krysseksaminering ble bedt om å nevne andre eksempler på operativsystemer med integrert nettleser, og svarte "KDE-grensesnittet til operativsystemet Linux". Delstatenes advokat bet seg fast i dette ikke-svaret og utsatte Madnick for en lang rekke spørsmål om forskjellen mellom operativsystem og grensesnitt, mellomvare og plattform, uten å få demonstrert annet enn at professoren aldri var i stand til å svare presist eller direkte på et eneste spørsmål, uansett hvor konkret det måtte være. (The Register har en informativ avskrift, se MS' prof witness gets toasted.)


Etter å ha brakt professoren fullstendig ut av fatning, gikk advokaten videre og halte to konkrete innrømmelser fra sitt frivillige offer. Madnick måtte gå med på at forliket mellom Microsoft og USAs justisdepartementet - som han forsvarer - er upresis med hensyn til hva som egentlig menes med "interoperabilitet" mellom Windows og applikasjoner fra Microsofts konkurrenter, og at det følgelig er svært uklart hva forliket forplikter Microsoft til å oppgi om Windows' interne virkemåte.

Det andre han måtte innrømme var at den som oppfatter at delstatenes utvidede sanksjoner er beskrevet i for allmenne vendinger, også nødvendigvis må rette den samme kritikken mot formuleringene i forliket.

Madnick er nok et eksempel på uheldig vitne fra Microsofts side - uforberedt, dårlig orientert om sakens fakta, og usikker under krysseksaminering.

Andre eksempler fra de siste ukene (se artikkelhenvisningene ovenfor) er Scott Borduin fra Autodesk, Bent Frei fra Onyx, professor Kevin Murphy fra universitetet i Chicago og nylig avgåtte AMD-sjef Jerry Sanders. Som tidligere meldt, var Bill Gates selv et kanskje avgjørende unntak.

Til toppen