Endelig ble Gates-videoen vist

To timers videoopptak av vitnemålet til Microsoft-sjef Bill Gates ble vist for retten mandag - og er fritt tilgjengelig på web. Gates' leitmotiv var "jeg husker ikke".

To timers videoopptak av vitnemålet til Microsoft-sjef Bill Gates ble vist for retten mandag - og er fritt tilgjengelig på web. Gates' leitmotiv var "jeg husker ikke".

Mønsteret for avhøret, foretatt av justisdepartementets prosessfullmektig David Boies og assisterende statsadvokat i New York Stephen Houck, var at Microsoft-sjefen nektet kjennskap til viktige begivenheter, for så å konfronteres med dokumentasjon som tydet på at han i praksis hadde vært direkte innblandet i dem. I likhet med navnebroren i Det hvite hus, tydde Gates også til formuleringer av typen "det avhenger av hvordan du definerer ordet konkurrere".

Under ed ga Gates et helt annet inntrykk enn den forestillingen man ellers har av mannen som kunnskapsrik klisterhjerne med sans for alt fra teknologiske detaljer til forretningsstrategi.

Forestillingen oppsummeres dit hen at Gates sjelden var i stand til å avsanne påstander fra departementet, men at departementet heller ikke lykkes til virkelig å få Gates i fella.

I alt ble det gjort 20 timers opptak av Gates i månedsskiftet august-september. De to redigerte timene som ble vist i går følger de samme begivenhetene er blitt fokusert hittil i saken.

Gates ble for eksempel spurt inngående om han hadde noe kjennskap til en påstand om at Microsoft skal ha prøvd å true Netscape til å avtale å dele markedet for nettlesere. Gates svarte at han nylig hadde lest om dette i Wall Street Journal, og at det overrasket ham. Han ble så ledet til å si at han ikke var klar over noen hendelser der Microsoft-representanter kunne ha truffet konkurrenter og diskutert noen form for markedsdeling. Han sa at slike forslag ville vært i strid med Microsofts politikk.

Avhørerne kom da med en rekke spørsmål for å klarlegge om Gates hadde prøvd å finne ut om det var noe grunnlag for påstandene i avisa. Han fikk sine advokater til å undersøke saken, og ble fortalt at det ikke hadde vært noen møter mellom Netscape og Microsoft.

I forrige uke la myndighetene fram mye dokumentasjon som tydet på at ikke bare var Gates informert om disse møtene, han ga også klare direktiver til hvordan Microsofts representanter skulle opptre på disse møtene.

I en annen sekvens var temaet eventuelle diskusjoner innen Microsoft om "ønskverdigheten av å prøve å undergrave Sun på grunn av det Sun gjorde med Java". Gates nektet kjennskap til denne ordbruken. Etter hvert som spørsmålene om ordet "undergrave" ble mer inngående, ba Gates om en nærmere utdyping av sammenhengen, siden "selve uttrykket Java kan bety forskjellige ting."

Myndighetene viste da en intern e-post fra Gates datert 8. august 1997, der den siste setningen lyder "Har vi en klar plan for hva vi vil at Apple skal gjøre for å undergrave Sun?" Gates svarte først at han ikke husket å ha sendt e-posten. Så innrømmet han at han måtte ha sendt den, for til slutt å benekte at den kom fra Microsofts arkiver.

En tredje sekvens tok opp forholdet til Apple, særlig interessant i dag på bakgrunn av offentliggjøringen av vitnemålet til Apple-direktør Avadis Tevanian (se henvisning til gårsdagens artikkel på digi.no - peker i margen til høyre). Her sa Gates at han ikke skjønte hva en av hans ansatte mente med at Office for Mac ville være den "perfekte klubben" å bruke mot Apple.

I et eget utspill overfor pressen, sier Microsoft at de to timene med Gates er tatt ut av sin sammenheng, og at myndighetene bruker redigerte videoopptak i stedet for å innkalle Gates som vitne fordi det siste alternativet ville svekke saken deres. Det er ikke gitt noen ny forklaring på hvorfor Microsoft ikke selv ville ha Gates til å vitne direkte.

Myndighetene offentliggjorde i går nytt bevismateriale i form av et notat fra Microsoft-direktør Paul Maratz fra 7. januar 1997, om nettleserens rolle i kampen mot Netscape. Her heter det blant annet: "For å bekjempe Netscape, må vi posisjonere nettleseren som noe som 'er i ferd med å forsvinne', og gjøre en dypere integrasjon med Windows." Maratz anbefaler å slå på stortromma "for en 'ny versjon' av Windows". Dette notatet skulle bekrefte myndighetenes påstand om at Microsoft buntet operativsystemet og nettleseren av hensyn til kampen mot Netscape, ikke av hensyn til forbrukerne. Ingen fra Microsoft er hittil konfrontert med dette notatet i forbindelse med rettssaken.

Videoen med Gates er tilgjengelig på nettstedet til C-Span, følg pekeren angitt i høyre spalte.

Til toppen