Energirapport frikjenner IT-utstyr

En amerikansk forskningsrapport avsanner påstander om at datamaskiner og IT-utstyr står for en anseelig andel av USAs strømforbruk.

Spørsmålet er blitt reist, dels på bakgrunn av kraftkrisen i California, dels på bakgrunn av en oppsiktsvekkende rapport levert i 1999 av en miljøgruppe, og som siden ble gjenstand for høringer i kongressen. Rapporten ble utarbeidet av Mark Mills på vegne av Greening Earth Society. Den påsto at Internett-relatert virksomhet sto for åtte prosent av USAs samlede strømforbruk, og at andelen ville vokse til nærmere femti prosent i løpet av noen få år. Data- og IT-utstyr sto samlet sett for 13 prosent av strømforbruket.

I forbindelse med høringene kom flere forskere med innvendinger til denne såkalte Mills-rapporten. Forskere ved avdelingen Environmental Energy Technologies Division (EETD) til Lawrence Berkeley National Laboratory (også kjent som Berkeley Labs) har opprettet en egen gruppe for å analysere og fange opp aktuelle trender innen forbruk av energi. Gruppen har nylig offentliggjort og popularisert materiale som blankt frifinner Internett og IT for overforbruksanklagene i Mills-rapporten.

EETD-gruppen anslår at kontor- og nettverksutstyr på årsbasis står for 74 terawattimer (TWh) eller rundt tre prosent av USAs samlede strømforbruk. Nettverksutstyr omfatter rutere og datasvitsjer, men ikke telekomutstyr, og står for 3 TWh. Over 95 prosent av IT-strømforbruket faller på kategorien kontorutstyr, og fordeles slik:

PC-er og terminaler 24,0 %
Skjermer 20,2 %
Servere og minimaskiner 19,2 %
Stormaskiner 8,8 %
Skrivere 12,8 %
Kopi- og faksmaskiner 15,0 %
100,1 %

Rapporten forteller videre at kontorutstyr i amerikanske hjem står for 12,25 prosent av den samlede strømbruken til kontorutstyr. Handelsbedrifter står for 74,65 prosent, industrien for 13,24 prosent. De store brukerkategoriene i handelsbedriftene er stasjonære PC-er (14,38 prosent av de samlede forbruket på 71 TWh), skjermer (13,83 prosent) og servere og minimaskiner (14,73 prosent). Handelsnæringens stormaskiner står for 7,92 prosent. Det er mindre enn kopimaskinenes andel på 8,04 prosent.

Her er alle andelene, beregnet ut fra det samlede forbruket på 71 TWh:

hjem handel industri sum
Bærbare PC-er 0,20 % 0,18 % 0,03 % 0,41 %
Stasjonære PC-er 3,76 % 14,38 % 2,06 % 20,20 %
Servere 0,00 % 2,25 % 0,32 % 2,58 %
Minimaskiner 0,00 % 12,48 % 4,15 % 16,63 %
Stormaskiner 0,00 % 7,92 % 0,89 % 8,80 %
Terminaler 0,00 % 2,58 % 0,86 % 3,44 %
Skjermer 4,41 % 13,83 % 1,97 % 20,21 %
Laserskrivere 0,14 % 7,55 % 1,08 % 8,77 %
Blekkskrivere 1,55 % 2,20 % 0,31 % 4,06 %
Kopimaskiner 1,55 % 8,04 % 1,15 % 10,75 %
Faksmaskiner 0,62 % 3,18 % 0,45 % 4,25 %
Sum 12,25 % 74,65 % 13,24 % 100,00 %

Strømsparingsfunksjoner på moderne IT-utstyr har stor betydning. EETD-gruppen anslår den praktiske besparelsen i dag til 23 TWh per år, og mener det finnes en potensiell gevinst på ytterligere 17 TWh hvis alt utstyret fikk moderne strømsparing. Enda 7 TWh kunne vært spart ved å slå av utstyret om natta.

EETD-gruppa kritiserer Mills-rapporten skarpt for ikke å forholde seg til fakta i grunnlagsmaterialet. Et eksempel er at Mills anslår strømforbruket til en stasjonær PC med skjerm til 1000 watt. I praksis krever en Pentium III PC med 17 tommers skjerm 135 watt så lenge den brukes aktivt. Strømsparingsfunksjoner reduserer dette kraftig når maskinen ikke er i bruk. Gruppa peker også på at Mills' antakelser avkreftes av samlede målinger om strømforbruk.
Til toppen