Enitel kjøper alt digitalt samband fra AT&T

Enitel overtar alle digitale faste linjer som AT&T Global Network Services Norge i dag kjøper hos Telenor.

Dermed blir Enitel ansvarlig underleverandør for nettleveranser til alle kunder som kjøper tjenester hos AT&T via digitale faste linjer.

Dette er innholdet i en avtale mellom Enitel og AT&T Global Network Services Norge. Avtalen gjelder i første omgang ut år 2001 og har per i dag en årlig omsetningsverdi på 20 millioner kroner.

- Samarbeidsavtalen er viktig for oss. At vi får tillit fra en viktig aktør i bransjen, viser at Enitel har nødvendig konkurransekraft. Avtalen gjør at vi nå får ansvaret for overføring av datatrafikk for en rekke av AT&Ts kunder innen offentlig og privat sektor. Dette representerer et stort vekstpotensiale gjennom utvikling av de eksisterende samband og tjenester, sier direktør i Enitel, Erling Nilsen, i en pressemelding.

AT&T Global Network Services ble etablert i Norge for ett år siden ved kjøpet av IBM Global Network, og er nå en betydelig aktør innenfor datakommunikasjon her i landet med leveranser til mange kommuner samt internasjonalt orienterte bedrifter.

- Samarbeidet vi nå inngår med Enitel, vil gi oss økt fleksibilitet, mulighet til å utvikle nye og spennende løsninger for våre kunder og vil bidra til å styrke vår konkurranseevne, sier administrerende direktør i AT&T Global Network Services, Harald Ermesjø.

Enitel overtar over 600 samband som i stor grad vil bli overført til Enitels eget telenett og kommer i tillegg til selskapets eksisterende infrastruktur.

Til toppen