Enitel sier opp 155

Teleutfordreren Enitel kutter kostnader og sier opp 155 ansatte. Vel en tredel av disse er fast ansatte i Enitel, mens resten er innleide konsulenter. Selskapet regner med en årlig besparing på 100 millioner kroner.

Enitel har omtrent 500 fast ansatte, i tillegg kommer en del innleide konsulenter som har arbeidet med integrasjonen av de to innkjøpte selskapene Telia Norge og ID ComNet. 105 konsulenter blir nå overtallige og får ikke sine kontrakter fornyet.

Men i tillegg må Enitel si opp vel 45 fast ansatte. Totalt innebærer nedskjæringene en reduksjon av arbeidsstyrken på vel 20 prosent.

Direktør for strategi og kommunikasjon i Enitel, Stein Dale, sier til digitoday.no at nedskjæringene skjer umiddelbart eller så raskt som mulig, og er en følge av at integrasjonen av tidligere fusjoner er fullført.
Broadband Mobile, der Enitel eier 50 prosent, rammes ikke av nedskjæringene.


- Dette er et helt nødvendig ledd i en strategi for å sikre at Enitel fortsatt skal være en konkurransedyktig aktør på det norske markedet. Det er også nødvendig for å sikre de arbeidsplassene som er igjen, sier administrerende direktør i Enitel, Øyvind Hauge.

Han sier at en gjennomgang av bedriften etter at fusjonsprosessene er avsluttet viser potensiale for effektivisering. Dette berører hele selskapet, men sterkest merkes dette i bedriftsområdet.

Årlig reduksjon i kostnader vil utgjøre omlag 100 millioner kroner og besparingene ventes å oppnå full effekt fra tredje kvartal.

Restruktureringen vil belaste selskapets resultat med 15 millioner kroner i andre kvartal.

De finansielle målene til selskapet opprettholdes, og selskapet forventer fortsatt et positivt driftsresultat før avskrivninger i løpet av fjerde kvartal 2001. Driftsresultat før avskrivninger for hele 2001, forventes å ligge rundt minus 100 millioner kroner.

Til toppen