Ericsson Norge tilfreds med de ni siste

Ericssons virksomhet i Norge hadde en økning i omsetningen på 18 prosent i årets tre første kvartaler sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Omsetningen utgjorde 2 milliarder kroner, opp 0,3 milliarder fra samme periode i fjor.

Tallene er foreløpige og omfatter den samlede virksomheten i Ericsson AS og Ericsson Radar AS. Ericsson AS er Ericssons hovedselskap i Norge med en omfattende virksomhet innen tele- og datakommunikasjon mens Ericsson Radar AS primært utvikler og leverer mobile radaranlegg.

Deler av Ericssons virksomhet i Norge inngår i større konsernenheter og resultatene inngår i konsernets kvartalsresultat.

- Vi er tilfreds med den norske virksomhetens utvikling så langt i år, sier ansvarlig for Ericssons norske virksomhet, Tor Ø. Frydenberg.

- Det er særlig gledelig at Ericsson i Norge ligger langt fremme i utviklingen som nå skjer innen tredje generasjons mobilsystem, UMTS, og innen mobilt Internett. I tredje kvartal hadde vi en omfattende aktivitet for å støtte flere av søkerne til de fire UMTS-lisensene i Norge, samtidig som vi etablerte et tett samarbeid med en rekke norske bedrifter som arbeider med utvikling av applikasjoner og tjenester for mobilt Internett, forteller han.

Ericsson driver et av de største utviklingsmiljøer innen tele- og datakommunikasjon i Norge. 800 av de cirka 1150 ansatte arbeider med produktutvikling, ikke minst innen GPRS-teknologien som representerer et skritt på veien mot UMTS. Ericssons norske virksomhet har globalt produktansvar innenfor flere av konsernets kjerneområder, blant annet elektronisk handel.

- Vi har hittil i år hatt en rekke interessante leveranser til store internasjonale kunder innen flere av disse områdene. Det viser at kompetansen i vårt norske utviklingsmiljø er høy og internasjonalt konkurransedyktig, sier Frydenberg.

Til toppen