Ericsson satser på trådløst M2M-samband

Enheter som lar maskiner kommunisere trådløst med hverandre blir et viktig satsingsområde for Ericsson. Etter den forminskede SMS-modulen GM32 kommer nye med blant annet GPRS.

En GSM-modul tilsvarer en telefon ribbet for høyttaler, mikrofon og andre elementer som gjør at mennesker kan bruke den. I stedet er det et egnet fysisk grensesnitt for kopling til andre maskiner. Hensikten er ikke å la mennesker kommuniserere, men heller samband maskin til maskin ("M2M").

Ericsson har produsert moduler for trådløs M2M-samband over både GSM og CDMA i halvannet år. Den avbildede modellen, GM 22/25, ble kunngjort på fjorårets CeBIT. Det er nettopp kunngjort en etterfølger, GM32, som skal komme på markedet en gang i april.

I likhet med GM22/25 tilbyr GM32 dualband (900/1800) overføring av tale og tekstmeldinger. Det fysiske grensesnittet mot omverdenen, og styringen av enhetene gjennom AT-kommandoer, er også de samme.

- Endringene er dels på det fysiske, dels på måten tekstmeldinger håndteres, forklarer Amir H. Ashtari hos den norske distributøren Eurodis Electronics Norway AS.

- GM32 er noe mindre enn forgjengeren. Videre overføres tekstmeldinger som tekst, uten å gå veien om PDU-konvertering. Det gjør det enklere å integrere meldingene i det videre systemet.

Trådløse M2M-moduler åpner for en rekke interessante anvendelser, særlig der det er ønskelig at maskiner rapporterer om bestemte hendelser. Målere for forbruk av vann, strøm og gass er et eksempel, et annet er alarmsystemer. En anvendelse innen transport kan være automatisk tilbakemelding i tilfelle uhell, med rapport om hvor havaristen befinner seg.

Ericsson tar sikte på å utvide tilbudet innen trådløse sambandsmoduler til også å omfatte andre alternativer enn tekstmeldinger over GSM, og varsler spesielt moduler for GPRS og Bluetooth. Disse skal kunngjøres i løpet av annet halvår, og vil være klare for volumsalg innen årsskiftet.

Mens GSM krever en egen oppringning for hver melding, åpner GPRS og Bluetooth for anvendelser der det er hensiktsmessig å alltid være stå klar til å motta eller sende data. GPRS vil virke over store avstander, mens Bluetooth vil kunne tilby løsninger for anvendelser innen begrensede lokaler.

Til toppen