Ericsson skuffet med 25 prosent vekst

Ericsson hadde en omsetning på 43,9 milliarder svenske kroner i andre kvartal 1998. Resultatet etter skatt ble 3,4 milliarder kroner. Markedet er skuffet over resultatet og har sendt kursen ned 5 prosent.

Ericsson hadde en omsetning på 43,9 milliarder svenske kroner i andre kvartal 1998. Resultatet etter skatt ble 3,4 milliarder kroner. Markedet er skuffet over resultatet og har sendt kursen ned 5 prosent.

Omsetningsveksten fra første halvår 1997 var på hele 14 prosent, og resultatet per aksje økte med hele 25 prosent. Det er spesielt forretningsområdene som selger infrastruktur og terminaler til mobiltelefoni som merker høy vekst, her var omsetningsveksten henholdsvis 20 og 19 prosent fra første halvår i fjor.

Selskapets nest største forretningsområde, "Infocom Systems" økte omsetningen med 4 prosent dette halvåret. Den svake utviklingen i forretningsområdet forklares med en svak utvikling i enkelte asiatiske markeder og spesifikke svekkelser i Italia og enkelte Latinamerikanske land grunnet generelt lavere investeringsnivå. Forretningsområdet har også vært plaget av leveringsproblemer på den nye AXE-plattformen som igjen skyldes at man har hatt problemer med å øke produksjonen i takt med markedsveksten.

Ericsson sier i en pressemelding at omsetningsveksten i Kina har sørget for at selskapets omsetning i Asia økte med 6 prosent. Uten omsetningsøkningen i Kina ville selskapet sett en nedgang i omsetningen i denne delen av verden på hele 27 prosent. Selskapet anslår selv at de strukturelle problemene i asiatiske økonomier har gitt et bortfall i omsetningen på mellom fire og fem milliarder svenske kroner det siste halvåret, riktignok sammenlignet med historisk omsetningsutvikling i området (som da har vært meget høy).

Det siste halve året har selskapet øket sine bruttomarginer fra 41,9 til 43 prosent. Resultatmarginen har økt fra 5,7 til 6,3 prosent. Andre kvartal var det sterkeste så langt med en bruttomargin på 44,4 prosent og en resultatmargin på 7,7 prosent (inkludert finansgevinst i andre kvartal).

I forbindelse med resultatfremleggelsen fortalte Ericsson at det nå er 100 millioner GSM-abonnenter i verden. Selskapet oppsummerte det siste halvåret med å legge vekt på nyutviklede standarder og samarbeidsprosjekter som Bluetooth (trådløs kommunikasjon mellom bærbar pc og mobiltelefon) , EDGE (høy-kapasitets mobil-aksess) og WCDMA (ny mobilstandard), som tegn på at veksten vil fortsette innen mobil kommunikasjon.

Til toppen