Ericsson tjener fett på B&O-avtale

En gullkantet aksjonæravtale fra 1993 gir L.M. Ericsson mulighet til å overta de siste 25 prosentene av aksjene i Ericsson Diax fra Bang & Olufsen for en svært billig penge.

Det er den danske ukeavisen Ingeniøren som melder dette.

Prisen for aksjene er i henhold til avtalen med B&O fra 1993 fastsatt til vel 15 millioner kroner.

Med et overskudd i Ericsson Diax på omkring 20 millioner kroner av en omsetning på 209 millioner i 1997, vil markedsverdien for B&Os eierandel vurdert ut fra kursen på tilsvarende børsnoterte aksjer, snarere være mellom 50 og 100 millioner kroner, skriver Ingeniøren.

Ifølge avisen har Ericsson Diax 260 medarbeidere, hvorav 140 ansatte i utviklingsavdelingen, og antallet ansatte ventes å økes betydelig til neste år.

Til toppen