Ericssons nye "fokus": Skal gjøre alt

Svenske Ericsson la mandag morgen fram sin nye strategiplan for det kommende årtusen. Foruten ambisiøse mål om å vokse med over 20 prosent i året på de fleste virksomhetsområder, presenterte Ericsson-sjef Sven-Christer Nilsson en "fokus-plan" som er mindre fokusert enn noen gang.

Begrepet "fokusere" betyr ifølge ordboka å sette noe i sentrum - å ha oppmerksomheten rettet mot et begrenset antall saker. Ericssons nye toppsjef går motsatt vei. Slik kan det i hvert fall synes når en leser Sven-Christer Nilssons strategiplan for Ericssons satsingsområder inn i det neste årtusen - en plan som ble presentert i Stockholm i dag.

For i stedet for å skjerpe nisjetankegangen, som erkerivalen Nokia med stort hell har gjort, akter Nilsson å styre Ericsson-skuta ut i enda åpnere farvann: Bredde er tingen, ifølge Nilsson.

Med dagens presentasjon av Ericssons nye strategiplan bekreftet Sven-Christer Nilsson det digi.no skrev for to uker siden om at selskapet nå vil satse på å øke bredden i selskapets utvikling. Nilsson har slett ingen planer om å redusere produktporteføljen for å gjøre Ericsson til et mer nisjete selskap. Han ønsker heller at selskapet skal være en heldekkende leverandør av kommunikasjonsløsninger.

- Ericsson plotter nå ut en helt ny kurs. Vi kombinerer vår industriledende posisjon innen trådløs kommunikasjon med en sterk forpliktelse til IP-teknologier. Basert på denne nye kursen akter vi å vokse raskere enn industrien som sådan - det vil si med mer enn 20 prosent i året, sier Nilsson, som har jobbet med den nye strategiplanen siden han ble ansatt som toppsjef i det svenske industrilokomotivet for seks måneder siden.

Mister Nilssons halvår i tenkeboksen har allerede resultert i en ny, mer markedsfokusert organisasjon, noe som ble annonsert den 30. september i år (se peker til relatert artikkel i margen til høyre).

Den nye retningen han vil trekke Ericsson i, er drevet av konvergensen mellom tele- og datakommunikasjon. IP-teknologi, som i stor utstrekning benyttes innen datakom-verdenen, blir i økende grad også anvendt innen telekomnettverkene. Samtidig tar datakom-industrien til seg fler og fler av de robuste standardene som i en årrekke har vært kjennetegnet for de store teleoperatørenes trafikknett.

- Denne konvergensen - sammen med en tredje faktor; mobilitet - har en enorm innflytelse på markedet, sier Nilsson, som med dét langt på vei har signalisert hva "det nye Ericsson" vil handle om.

I fremtiden vil den trådløse verdenen handle om atskillig mer enn f.eks. Ericssons nåværende mobilnett. Det vil inkludere alt fra trådløse lokalnett (LAN) hjemme og på kontoret, til trådløse forbindelser til Internettet. En rekke av disse applikasjonene vil dessuten være IP-baserte og vil kreve inngående kunnskap til tradisjonell teknologi for bæretjenester ("teleoperatør-know-how") - forsåvidt en kjernekompetanse i dagens Ericsson.

- De virkelige vinnerne vil være selskaper som kan integrere alle tre dimensjoner i sine produkter og tjenester, og Ericsson er i en posisjon til at vi kan klare det, mener Nilsson. Han viser til at selskapet allerede er markedsleder innen trådløs kommunikasjon og har lang erfaring innen bygging av tradisjonelle telenett. Og nå skal altså Ericssons IP-satsing styrkes for å få Nilssons puslespill til å gå opp.

IP-ruter-teknologi er et slikt satsingsområde. Ericsson implementerer nå slik teknologi i sine nestegenerasjons trådløse systemer. Samtidig skal mobiltelefonteknologi eksporteres til LAN-virksomheten, samt at stadig flere IN-tjenester (intelligente nett) migreres til mobilsystemene.

- Bluetooth og Symbian er to eksempler på banebrytende tiltak vi har initert på dette området i år, poengterer Nilsson (se peker til relaterte artikler i margen til høyre).

Ericsson reorganiserte nylig virksomheten i tre hovedsatsingsområder - operatører og tjenestetilbydere, andre virksomheter og forbrukermarkedet - der det for hvert segment er utarbeidet langsiktige strategier med fokus på høy vekst.

Operatør- og tjenestemarkedet har eksempelvis en årlig vekstrate på 15 prosent, men har ekstremt sterke vekstområder innen segmentene trådløs taletelefoni (20 prosent), trådløs datakommunikasjon (80 prosent) og trådbasert datakommunikasjon (ca. 25 prosent).

Trådløs teknologi er altså saken. Ifølge Ericssons egne beregninger vil antallet kommunikasjonsminutter over trådløse nettverk nidobles - fra 300 milliarder minutter i dag til 2600 milliarder minutter - fram mot år 2003. Økningen kommer blant annet som følge av fallende tellerskrittpriser og et generelt voksende marked for trådløs datakommunikasjon.

Ericsson skal, ifølge Sven-Christer Nilsson, holde nummer-en-posisjonen på dette markedet, samtidig som selskapet skal holde seg blant de tre største også innen tradisjonelle, trådbaserte teletjenester, inklusive innen sanntids IP-segmentet.

- Målet er å tilby løsninger som utfyller hverandre, ikke nødvendigvis å kjøpe markedsandeler, sier Sven-

Christer Nilsson.

Ericsson har som uttalt mål å ha en årlig vekst på minst 20 prosent innen nettoperatør- og tjenestetilbydersegmentet.

Selskapets andel av bedriftsmarkedet - som vokser med omlag syv prosent i året - planlegger Ericsson å øke til 10-15 prosent på lang sikt. Vekstpotensialet finnes først og fremst innen trådløs tale og data. I tillegg har selskapet som mål å holde en posisjon som en av de fem største innen trådbasert taletelefoni, en av de tre største innen trådbaserte dataløsninger, og en av de to største innen kontorsegmentet for trådløs taletelefoni.

Markedet for forbrukerprodukter vokser ifølge Ericsson med omlag 14 prosent i året. Men heller ikke det er nok for Nilsson, som skal klare høyere vekstmål med hjelp av en innbitt satsing på trådløs datakommunikasjon - et marked som innen forbrukermarkedet anslås å vokse med 30 prosent. Han viser til at en serie industrianalytikere har antydet at det trådløse datakom-markedet vil produsere høyere volumer enn PC-markedet allerede i løpet av de neste fem årene. Vurdert i markedsandeler skal Ericsson være blant de to største innen trådløs taletelefoni og den største innen trådløs datakommunikasjon. Alt i alt er Ericssons mål en årlig vekstrate innen forbrukersegmentet på minst 20 prosent.

- Dette er ambisiøse mål, men vi forplikter oss med dette å nå dem, sier Sven-Christer Nilsson.

- Alt til alle, og med et eget utviklingsbudsjett. Det høres urovekkende kostbart ut, uttalte en skeptisk analytiker til Dagens Industri 12. september, da deler av Nilssons strategiendringer for Ericsson lekket ut via avisen.

Med dagens planpresentasjon bekreftet Nilsson det enkelte analytikere hadde fryktet: Ericsson-sjefens tolkning av begrepet "fokus" samsvarer dårlig med forklaringen du finner i svenske og norske ordbøker.

Markedet tok imidlertid positivt i mot Ericssons nye business-strategi umiddelbart etter fremleggelsen: Ved lunsjtider mandag hadde aksjekursen steget med 13,6 prosent.

Til toppen