Erik Tangen: Offshore og data

Gründer Erik Tangen som har søkt Rosing-prisen for kreativitet, brukte offshore-bransjen som innfall til administrativ databehandling.

Gründer Erik Tangen som har søkt Rosing-prisen for kreativitet, brukte offshore-bransjen som innfall til administrativ databehandling.

Tangen er NTH-mann: Hans første programmeringserfaring fikk han med Fortran på NTHs store Univac 1108 i 1977. Fem år seinere var han ute av Bergavdelingen, med fag som geofysikk og edb, og det bar rett mot oljeindustrien i Stavanger.

- Jeg drev med teknisk databehandling for flere oljeselskaper i Stavanger, forteller Tangen. - Så trakk familien til Oslo, og det ble en overgang til administrativ databehandling.

Tangen arbeidet i NPC (Norwegian Petroleum Consultants) gjennom mye av 1980-tallet. Han karakteriserer NPC som en "prosjektleder-bedrift". NPC kjøpte opp AS EDB og slo sin edb-avdeling sammen med AS EDB før det selv ble kjøpt opp av Aker Engineering. Tangen reagerte mot miljø- og kulturskiftet, og startet sin egen bedrift i 1992.

- Jeg har kunnskaper som det er lett å utnytte slik som IT-bransjen utvikler seg, mener Tangen. - Jeg har en solid bakgrunn i stormaskiner, samtidig som jeg har arbeidet nært med PC-er gjennom mange år. Da jeg var ferdig med høyskolen, handlet alt om minimaskiner, og jeg kastet alle stormaskinamanualene. I 1985 måtte jeg anskaffe dem på nytt. Stormaskinene ble aldri borte, og i dag opplever de en renessanse. Nisjen med både stormaskiner og PC-er er en del av det som gjør IT-bransjen virkelig spennende.

Tangen mener at holdningen til programmeringsfaget er preget av større respekt enn for noen år siden.

- For 20 år siden ble programmererne virkelig sett opp til. Så raste Norsk Data sammen i annen halvdel av 1980-tallet, og respekten for det egenproduserte fikk en knekk. Nå er det i ferd med å ta seg opp igjen. Og det er jo programmer informasjonsteknologi faktisk dreier seg om.

Til toppen