Erstatter NMT 900 med GSM

Telia vil legge ned sin siste NMT-frekvens i år 2000, og satser fram til da på en storstilt utbygging av kapasiteten i GSM-nettet, tilsvarende to milliarder kroner.

GSM-dekningen er i dag dårligere enn for NMT-nettene, og for å kompensere for dette setter Telia i gang utbygging av GSM-dekningen der NMT 900 har dekning i dag for 200 millioner kroner. Oppgradering av eksisterende GSM-nett som innebærer økt kapasitet kommer til å koste to milliarder kroner i tillegg.

Nesten halvparten av Telias NMT 900-kunder har de siste to årene gått over til GSM. NMT står spesielt sterkt flere steder på landsbygda, noe som gjenspeiler stedenes sterkere NMT-dekning og dårligere GSM-dekning. Telia har 1,4 millioner GSM-kunder og i underkant av 400.000 NMT 900-kunder.

- Målet er å tilby GSM i hele Sverige, sier administrerende direktør i Telia Mobile, Kenneth Karlberg.

Når NMT 900 legges ned vil dette også påvirke NMT 450. Sistnevnte har flere fordeler som gjør den godt egnet for teletrafikk i spredtbygde strøk, og utviklingsarbeid foregår blant annet for å tilby tjenester med lavere kostnad.

Telenor har søkt Samferdselsdepartementet om anledning til å utsette fristen selskapet har til å varsle myndigheter og kunder fra fem til to år, slik at en endelig beslutning om NMT-nettenes skjebne i Norge ikke må tas før senest i desember 2001. Informasjonsdirektør i Telenor Mobil, Elisabeth Gjølme, sier til digi.no at selskapet registrerer Telias beslutning vedrørende 900-nettet.

Til toppen