Et uknuselig vindu?

Monopolrettssaken mot Microsoft er i realiteten over, og "vinduet" synes mer uknuselig enn noen gang. Eller?Anti-trust-saken mot Microsoft er praktisk talt kommet til veis ende. I hvert fall i forhold til det amerikanske justisdepartementet. Men delstatene rasler med sablene, og EU er ennå ikke ferdig med saken.

Men i realiteten er saken over: Microsoft Corporation går praktisk talt skadesløs ut av prosessen. Til tross for at Windows XP "bundler" flere Internett-relaterte produkter enn Windows98 gjorde, noe som var utgangspunktet for anti-trust-saken mot Microsoft. Bill Gates synes derfor å ha lykkes i sin strategi om å omfavne Internett og gjøre det til Microsofts eiendom.

"Vinduet" synes uknuselig...

Derfor er det så interessant å lese David Banks bok om hvordan denne strategien ble til, hvilken "borgerkrig" som ble utkjempet internt i Microsoft forut for den strategien som nå foreligger i og med .Net.

"Bill Gates liker ikke å ta vanskelige avgjørelser.... Han unnviker de store beslutningene så lenge han kan". ..."Et godt råd: Hold Bill Gates så langt unna de nye prosjektene som mulig. Bill har mistet alles respekt når det gjelder teknisk innsikt. ....Desto mer Bill blir involvert i et prosjekt, jo større sannsynlighet er det for at prosjektet mislykkes".

David Banks: "Breaking Windows, :-( How Bill Gates fumbled the Future of Microsoft", The Free Press, 2001.

Bill Gates oppdaget som vi vet Internett nesten for sent. Men fra desember 1995 skjedde tidenes største snuoperasjon: Internett skulle erobres. Snart utviklet det seg to ulike leire i Microsoft: Den ene leiren - Windows-gjengen som ble ledet av Jim Allchin - ville videreutvikle Windows uavhengig av Internett. Den andre leiren - Internett-gjengen som ble ledet av Brad Silverberg - ville utvikle Internett-baserte produkter uavhengig av Windows.

Bill måtte velge.

Og han hater å velge i følge David Banks. Hans hjerte lå hos Windows. Windows var det firmaet - eller var det kanskje selve universet? - dreide seg rundt. Internett var en ny vitenskapelig oppdagelse som motsa de grunnleggende teologiske læresetningene. Han ville ikke for noen pris gjøre noe som kunne redusere Windows' markedsposisjon. Krysspresset var så voldsomt at Bill Gates brøt sammen på et styremøte i 1998.

Men så kom antitrust-saken ham til unnsetning. Den viste ham en tredje vei ut av dilemmaet:

  • 1) Fortsette med det Microsoft kunne, nemlig å lage operativsystem til PC. Kanskje ville operativsystem på sikt ikke fortsette å være en "dominant design", kanskje ville Internett overta som plattform, men Microsoft ville uansett i mange år fremover tjene gode penger på å holde på med det de alltid hadde gjort
  • 2) Etablere et nytt produktområde i Microsoft - utvikle produkter basert på Internett, men uavhengig av PC-en og Windows. Dette kunne være det nye produktområdet som Microsoft kunne satse sin fremtid på. Selv om det på sikt ville undergrave dagens "melkeku": Windows.
  • 3) Kombinere de to elementene: integrere Internett-teknologien i Windows.

Antitrust-saken gikk ut på at det var ulovlig å forfølge strategi 3. Derfor forfulgte Bill Gates strategi 3. Antitrust-saken tvang ham til å ivareta Microsofts interesser på best mulig måte. Antitrust-myndighetene ville binde Microsoft på hender og føtter når det gjaldt å utnytte den nye teknologien, mens konkurrentene fikk frie hender. Slik var Bill Gates verdensbilde, ifølge David Banks analyse.

Høres den sannsynlig ut? Ikke i mine ører. David Banks har skrevet en god og interessant bok om det interne livet i Microsoft de siste fem årene. Men boken kan grense opp til "Se&Hør"-nivå når det gjelder intern sladder, og snubler kraftig i sine analyser. Men samtidig er boken interessant fordi den gir grunnlag for refleksjoner over fenomenet Microsoft. Vil for eksempel Microsoft eksistere om fem år - og i så fall i hvilken form?

La meg gjøre noen betraktninger:

Fortid: Microsoft er en av historiens mest vellykkede bedrifter målt i lønnsomhet, markedsverdi og betydning for sin bransje. De har oppnådd total markedsdominans på operativsystem til PC-er, og nesten det samme i kontorapplikasjoner (Word, Power Point, Excel etc). De er også blitt en leverandør innen server-markedet (NT). De har utkonkurrerert Netscape på nettlesere. Samtidig har Microsoft brukt sin finansielle styrke til å gå inn i nye markeder. Nesten alt de der har gjort har imidlertid vært "mislykket": Det være seg operativsystem til mobiltelefon, PDA-er, set-top-bokser, satelittkommunikasjon, informasjonsmeldingstjenester (MSN), etc. "Mislykket" i den forstand at ambisjonene på langt nær er nådd og at de fleste satsingene har gått med tap.

Nåtid: Så kommer Windows XP og .Net-produktene. Eller rettere tilbud innen digital underholdning for forbrukermarkedet (spillekonsollet Xbox som er Microsofts første hardware-produkt), Internett-tjenester på nye plattformer (PocketPC for håndholdte terminaler og Stinger for mobiltelefon) og web-tjenester for forbruker- og bedriftsmarkedet (.Net myServices). For ikke å snakke om Windows XP: Der dukker muligheten for å laste ned musikk og video opp, eller å redigere og sende over nettet fotografier; alt dette i nye Microsoft-produkter i konkurranse med andre aktører. Slik det nå ser ut, vil det gi ny fart i Microsoft-maskinen.

Nær fremtid: Til tross for dette er fremtiden usikker - av mange grunner. Den mest grunnleggende er at Microsofts omsetningsøkning er synkende. Windows 3.0 skapte en omsetningsøkning på over 50 prosent i 1991, og Windows 95 nesten det samme fem år senere. Nå er omsetningsøkningen nede i ti prosent. Hvis XP og .Net ikke drar dette opp igjen, står Microsoft overfor et annet problem:

Hele Microsofts forretningsmodell er basert på såkalt "positiv feedback". Det betyr at jo flere som bruker Microsofts plattform, desto flere leverandører vil utvikle applikasjoner på denne plattformen, noe som vil føre til at enda flere vil bruke plattformen, osv. Store investeringer for å bygge en plattform vil derfor raskt betale seg dersom en oppnår kritisk masse tidlig nok. Det er dette som er grunnen til at Microsoft har større dekningsbidrag på sine produkter enn leverandørene til Microsoft-plattformen.

Men kan Windows lage et nytt og enda mer avansert operativsystem enn Windows 2000? Det prosjektet var like komplekst - teknisk, prosjekteringsmessig og finansielt - som å bygge et nytt Boeing-fly. Er det praktisk mulig å oppnå det samme én gang til, bare enda større?

I tillegg: børsverdien til Microsoft er fallende. Det betyr at det ikke blir enkelt å bruke opsjoner som lokkemidel for å tiltrekke seg talenter. Vi ser allerede nå at graden av turnover i selskapet er stigende, og at halve lederskiktet har tatt ut sine gevinster og enten sluttet, begynt i konkurrerende firmaer eller innvilget seg et sabattsår.

Microsoft om 5 år? Vil heller Microsofts fremtid fortone seg slik Stanford Research Institute beskrev det for et par år siden ("After Microsoft", SRI Consulting, 1. kvartal 1998):

Microsoft eier ikke ett produkt som spres under strategien stort volum, lav pris. Microsoft kontrollerer i stedet et nettverk som leverer teknologi og løsninger som de ikke selv eier, men formidler, og hvor verdiskapningen ligger i høy pris til individuelle kunder. Tiden for "felles brukergrensesnitt" eller "felles plattform" er over. Databehandlingen består i "proaktiv modularisering" og "fleksibel integrasjon" styrt av en usynlig hånd (Microsoft.)

Altså at databehandlingen baserer seg på åpne standarder og fri utnyttelse og videreutvikling av hverandres programmer - et Linux i kjempeformat? Vil ikke markedet i fremtiden oppfatte ethvert proprietært system eller programvare som en "bomring" de nødig vil betale for? Vil de ikke også ha en kontinuerlig strøm av nye, innovative produkter til lav pris, og som kan operere om hverandre i et sømløst fellesskap? Vil ikke maskin- og teleoperatører ønske å bytte komponenter fra en leverandør til en annen på ethvert nivå i den digitale infrastruktur?

Bill Gates fnøs av denne fremtidsvisjonen for tre år siden. Men nå har han gitt 1000 programmere ansatt hos Microsofts viktigste kunder fri tilgang til kildekoden for Windows 2000.

Om ikke vinduet knuses, er det vel i ferd med å slå noen sprekker?

Til toppen