Eterra halverer driftskostnadene med Citrix

Merkantildata-selskapet Eterra regner med å halvere IT-driftskostnadene ved å implementere en serverbasert infrastruktur med Citrix MetaFrame XP.

1200 brukere fordelt på samtlige av selskapets sju kontorer i Norge skal få tilgang til applikasjoner som Microsoft Office 2000, Concorde (økonomisystem), SalesMaker og Remedy (helpdesk) gjennom Citrix MetaFrame XP.

Løsningen innebærer at alle applikasjoner kjøres personlig tilrettelagt på selskapets servere, samtidig som brukerne kan nå dem fra en hvilken som helst Internett-tilkoplet PC, også fra kunder og Internett-kaféer, uten å gå på akkord med strenge sikkerhetsregler.

Tallet på servere senkes fra 130 til 30. Eterra oppretter en selvstendig driftsorganisasjon, Eterra Services, som skal stå for drift og vedlikehold av løsningen. Den interne IT-avdelingen som opprettholdes, skal heretter spares for løpende drift og vedlikehold, og heller bruke sine ressurser på å utvikle firmaets IT-strategier.

Den nye IT-infrastrukturen vil ellers gjøre det langt enklere å integrere nye bedrifter i konsernet. Nye brukere får tilgang til alt de trenger, straks de utstyres med nye rettigheter til systemet. Kunder og partnere kan også gis nødvendig tilgang til spesifikke funksjoner.

Til toppen