Etikk med smak av eddik

Etter å ha fordøyet en røre av en pressemelding utgitt av KDL der selvregulering er blandet inn med et tilsynelatende uavhengig internettetisk råd, og der barneporno er blandet inn med Internetts ry, sitter man igjen med en bismak av eddik.

IT-bransjens interesseorganisasjon, Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), tok i fjor initiativet til å opprette Internettetisk råd. Dette rådet jobber med etikk på nett, og skal være et konfliktløsende organ der man også kan henvende seg dersom man er forulempet over innhold på nettet, forteller KDL´s leder Per Morten Hoff.

Internettetisk råd er omtalt i pressemeldingen for å være frittstående. I så måte skal den ikke forveksles med interesseorganisasjonen KDL. Dette har ikke hindret Hoff i å forklare rådets funksjon og mål: I en pressemelding virker det som han har blandet sammen de to partene og gir inntrykk av at KDLs mening også er Internettetisk råds mening.

Hoff forklarer forholdet mellom KDL og Internettetisk råd på denne måten.

- Internettetisk råd ble opprettet av KDL og vi betaler regningen, inntil rådet skal begynne å ta beslutninger vil de være finansiert og ligge under KDL, sier han til digi.no.

I så måte er ikke Internettetisk råd uavhengig ennå, men vil ifølge Hoff bli det når det får utøvende kraft.

- Basis for Internettetisk råd er redaktøransvar og at enhver som utgir noe på internett skal kunne identifiseres. De samme rettsregler som gjelder forøvrig i samfunnet, gjelder også på Internett. Det vil si at ulovlig virksomhet på nettet vil bli anmeldt i samme grad som annen ulovlig publisering eller virksomhet, skriver Hoff i pressemeldingen.

Meldingen avsluttes slik:

- Vedtektene for Internettetisk råd sendes ut på høring med det første, og KDL håper at ordningen med selvkontroll på nettet kan ta til allerede i høst. Hoff gir med dette et uheldig inntrykk av at vedtektene for Internettetisk råd er en slags jobbanbefaling for KDL.

Pressemeldingen kan sees som et uryddig og nervøst svar på de siste utspill fra Justisminister Aud-Inger Aure i barnepornosaken. Aure ser positivt på den tyske regjerings initiativ og sier seg villig til å vurdere metoder som nordmenn ellers ville vegre seg mot. KDL på sin side ønsker at bransjen selv skal regulere nettet.

- Bakgrunnen for pressemeldingen er utspillene fra Justisministeren om strengere regulering av nettet, sier Hoff til digi.no.

- KDLs Internettforum er helt enig i at det trengs et krafttak for å rydde opp i barnepornografi på nettet. At Internett er blitt en kanal for formidling av barneporno bringer Internett i vanry, står det i pressemeldingen.

Her virker det som om ryet til Internett er viktigere for KDL enn selve barnepornografitragedien.

Dag Wiese Schartum, professor ved AFIN (Avdeling for forvaltningsinformatikk) ved Universitet i Oslo ser også på pressemeldingen som uheldig og oppfatter koblingen med barneporno og Internetts rykte som lite nyansert og gjennomtenkt.

Det er nok her snakk om uheldige formuleringer, og meldingen var nok mer et resultat av en sammenrasket pressemelding enn faktiske meninger.

Nytteinformasjonen i meldingen er tvilsom og den bør nærmest ikke kalles en pressemelding. Meldingen kobler KDL og Internettetisk råd uten rådets samtykke, og reflekterer kun behovet for ikke å stenges ute av debatten selv om man er på ferie. En balansert debatt er alltid ønsket velkommen, men måten dette er blitt gjort på har vært uforsiktig.

- Jeg dikterte meldingen selv over telefon, ettersom jeg var på ferie, sa Hoff til digi.no.

Lederen av Internettetisk råd, advokat Steingrim Wolland, var ikke kjent med denne pressemeldingen før digi.no tok kontakt med ham, men var villig til å kommentere den etter å ha fått den oversendt.

- Pressmeldingen er nok litt preget av at han er på ferie på hytta, og presisjonen i utformingen og innhold er deretter, sier Wolland. - Vi får ikke direkte retningslinjer fra KDL, men de finansierer oss og har ansvar for sekretariatet. Målet for alle parter er at rådet skal bli uavhengig. Man kan jo godt si at det er snilt av KDL å betale for en instans som de ikke vil ha kontroll over... selv om denne jo er i deres interesse, sier han.

Det er viktig å presisere at denne pressemeldingen ikke har noe med barneporno å gjøre, men det er viktig å vurdere hvilke signaler, en slik blanding av temaer, sender ut.

Et etisk råd skal være uavhengig og bør ikke kobles sammen med en interesseorganisasjon i den grad det gjøres her. Å omtale saker som barnepornografi, etikk og Internetts ry i en vending, som det her gjøres, kan i beste fall betegnes som uforsiktig.

Slik uvørenhet vil skade troverdigheten til både KDL og Internettetisk råd, og skade arbeidet deres mot målet om et mer behersket og mindre lovløst nett. At ingen andre medier har tatt tak i disse sidene ved pressemeldingen kan det stilles spørsmålstegn ved.

- Pressemeldingen er uheldig formulert og det er uheldig å bruke barneporno på denne måten, jeg tviler på at utspillet er egnet til å styrke Internettetisk råds posisjon, sier Schartum til digi.no.

Nedenunder følger den omtalte pressemeldingen.

PRESSEMELDING

Initiativ for selvkontroll på internett

OSLO, 28.07.98: Internett-leverandørene i Norge, som er organisert i KDLs Internettforum, har det siste året jobbet målrettet for å opprette selvkontroll på internett. KDLs Internettforum har opprettet et frittstående internettetisk råd. Rådet skal ha som funksjon å være et konfliktløsende organ samt å være et forum hvor de som føler seg forulempet over innhold på nettet, kan henvende seg. Rådet er bygd opp bl.a. etter mønster fra Pressens Faglige Utvalg (PFU). Basis for internettetisk råd er redaktøransvar og at enhver som utgir noe på internett skal kunne identifiseres. De samme rettsregler som gjelder forøvrig i samfunnet, gjelder også på internett. Det vil si at ulovlig virksomhet på nettet vil bli anmeldt i samme grad som annen ulovlig publisering eller virksomhet.

KDLs Internettforum er helt enig i at det trengs et krafttak for å rydde opp i barnepornografi på nettet. At internett er blitt en kanal for formidling av barneporno bringer internett i vanry. Vi har imidlertid liten eller ingen tro på at myndighetene skal kontrollere trafikken på nettet. Dette vil bli det samme som om myndighetene skal åpne alle brev og pakkesendinger for eventuelt å ta stilling til om noe av innholdet kan være lovstridig.

Vedtektene for internettetisk råd vil bli sendt ut på høring med det første, og KDL håper at ordningen med selvkontroll på nettet kan ta til allerede i høst. Internettetisk råd ledes av advokat Steingrim Wolland.

KDL

Per Morten Hoff

Til toppen