EU avgjør Microsoft-saken før jul

EU vil ta en foreløpig avgjørelse i Microsoft-saken før jul. Etter en høringsperiode blir avgjørelsen endelig en gang i 2003.

Denne tidsplanen ble gjort kjent fredag av generaldirektør Philip Lowe i EU-kommisjonens direktorat for konkurranse.

Planen gir EU anledning til å ta hensyn til den avklaringen som vil komme i USA når dommer Colleen Kollar-Kotelly tar stilling til både forliket og delstatenes utvidede søksmål. Denne kjennelsen kan være rett rundt hjørnet.

EUs innvendinger mot Microsoft gjelder misbruk av monopolmakt fra ett marked til et annet (fra operativsystemer for klienter til operativsystemer for servere) og utilbørlig bunting av produkter (Media Player i Windows XP).

EUs konkurransemyndigheter ble svekket før helgen da en EU-domstol i Luxemburg omgjorde avgjørelsen som forbød svenske Tetra Laval (emballasje) fra å ta over franske Sidel (flaskemaskinprodusent). Noe av innvendingen mot denne overtakelsen var misbruk av monopolmakt fra ett marked til et annet. Følgelig er det stilt spørsmål om hva slags følger Tetra Laval-saken kan få for Microsoft-saken.

Ifølge den britiske avisa The Times utgjør ikke domstolens kjennelse i Tetra Laval-saken noen generell avvisning av EU-kommisjonens syn på utilbørlig overføring av monopolmakt fra ett marked til et annet, men heller en advarsel om at det må argumenteres bedre. Derfor bør man heller merke seg at domstolen godtok det prinsipielle ved EU-kommisjonens syn, heter det.

Tetra Laval-saken dreide seg om et oppkjøp, og måtte avgjøres innen en treng tidsfrist på fire måneder, mens Microsoft-saken gjelder påstått brudd antitrustlover og har versert i flere år.

Likevel har EU-kommisjonens konkurransekommissær Mario Monti varslet omfattende reformer i konkurransemyndighetenes arbeid som følge av at EU-domstoler tre ganger i rask rekkefølge har omgjort kommisjonens avgjørelser i konkurransesaker.

EU har to saker gående mot Microsoft. De hører inn under forskjellige kommissærer, og kjøres uavhengig av hverandre. Saken som gjelder Passport-ordningen kjøres av personvernmyndighetene.

Til toppen