EU mener Microsoft forfalsker bevis

Et internt dokument tyder på at EU-kommisjonen vil innstille på ekstra harde bøter mot Microsoft som påstås å ha forfalsket bevis i antitrustsaken.

Dokumentet som Wall Street Journal siterer fra, er et 70 sider langt skriv som oppsummerer anklagene EU-kommisjonen kan fremme i en antitrustsak mot Microsoft. De siste månedene har EU-kommisjonen utvidet sin etterforskning mot Microsoft. I slutten av september ble antitrustsakene mot selskapet i henholdsvis Europa og USA drøftet på et felles møte på høyt nivå i Washington.

EU mener at Microsoft har gjort ulovlig bruk av sitt monopol innen operativsystemer for PC-er til å oppnå konkurransefordeler innen markedet for systemvare for servere, spesielt innen systemer anvendt av små og mellomstore bedrifter. Kommisjonen mener Windows på klientsiden er laget slik at det hindrer konkurrentsystemene på serversiden fra å fungere like bra som Windows-serversystemene. Den andre hovedanklagen er at integreringen av Windows Media Player i Windows på klientsiden utgjør et ulovlig forsøk på å oppnå hegemoni innen markedet for multimediaprogramvare.

Konklusjonen er at Microsoft ulovlig søker å utvide sitt monopol, og at denne virksomheten virker ødeleggende på konkurrentene og den generelle teknologiske fornyelsen.

Disse hovedanklagene er ikke nye. Det nye i dokumentet er anklager mot Microsoft for å forfalske bevis i selskapets tilbakemeldinger til kommisjonen.

I ett tilfelle leverte Microsoft 34 brev fra selskap som erklærte at de avviser beskyldningene mot Microsoft. Kommisjonen mener at flere av brevene er skrevet av Microsoft. Den anfører videre at andre støtteerklæringer ikke var ment å brukes som bevis i saken, selv om Microsoft framstilte dem slik. Microsoft hadde bedt om at støtteerklæringer måtte behandles konfidensielt. Under etterforskningen kom det fram at opphavene til støtteerklæringene ikke visste at Microsoft skulle bruke dem som bevismateriale, men hadde gitt en helt annen begrunnelse for sin forespørsel om støtte.

Dokumentet karakteriserer dette som bevisste forsøk på å villede og avspore etterforskningen, og mener det bør føre til en større bot enn Microsoft ellers ville blitt straffet med.

EU-kommisjonen har hjemmel for å straffe Microsoft med inntil ti prosent av årsomsetningen, det vil si opptil 2,5 milliarder dollar. Dersom kommisjonen mener Microsoft fortsetter sin ulovlige praksis, kan ytterligere tiltak fremmes mot for eksempel Windows XP.

Til toppen