EU mener telemonopoler bremser markedet

Liten kreativitet og treghet med å ta i bruk ny teknologi gjør at Europa mister konkurransekraft sammenlignet med USA. EU-kommisær Erkki Liikanen, truer nå med tvang for å løse opp lokale telemonopoler.

Liten kreativitet og treghet med å ta i bruk ny teknologi gjør at Europa mister konkurransekraft sammenlignet med USA. EU-kommisær Erkki Liikanen, truer nå med tvang for å løse opp lokale telemonopoler.

Ifølge Erkki Antero Liikanen har ikke USA hatt større ledelse på Europa siden 60-tallet. Et problem er ifølge han at bare i noen få markeder i EU-området er det i dag reell konkurranse. De fleste av de tidligere monopolene har vært svært flinke til både å trenere og utsette konkurrenters tilgang til selskapenes infrastruktur.
EU-kommisjonen er bedt om bistand for å løse spørsmålet om tilgang til infrastruktur, og da spesielt fra utfordrere i markedet. I et åpent brev til Liikanen sier EU-kommisjonens konkurransekommisær Mario Monti at tidligere telemonopoler bevisst utnytter sin stilling som eier av infrastruktur ved å kreve overpris og utsette avtaler.


Liikanen sier til Wall Street Journal at det er langt igjen før det er konkurranse i det europeiske telemarkedet. Den finske EU-kommissæren for IT-spørsmål mener Europas dårlige konkurransekraft sammenlignet med USA kan knyttes direkte opp mot den trege liberaliseringstakten i telemarkedet, og sier at økt konkurranse i telemarkedet også vil styrke Europas generelle konkurransekraft, spesielt overfor USA. Han påpeker at det ofte er i de land der en ser dårligst konkurranse på telemarkedet at en også har lavest Internett-penetrasjon og lavest produktivitetsvekst.

Det er i den årlige European Competitiveness Report som ble publisert torsdag at de dystre utsiktene for tidligere telemonopoler kommer fram. Liikanen legger skylden først og fremst på de store EU-landene.

EU har som mål å være verdens mest konkurransedyktige økonomi innen 2010. Men siden målet ble etablert i fjor, har utviklingen gått den motsatte veien. Liberalisering og telekommunikasjon er to av områdene der Europa skårer svakest på.

Til toppen