EU-parlamentariker frykter FBI-overvåkning

- I all hemmelighet har EU og den amerikanske tjenesten FBI opprettet et felles system for global overvåking av meldinger sendt over elektroniske nettverk, sier Inger Schörling, medlem av EU-parlamentet for det svenske Miljøpartiet til digi.no.

EU/FBI-systemet er en rival til Echelon, et system drevet av USAs nasjonale sikkerhetsorgan NSA i samarbeid med tilsvarende enheter i Canada, Storbritannia, Australia og New Zealand.

I et vedtak i midten av september ba EU-parlamentet om en redegjørelse for Echelon, og uttrykte sin avsky for all overvåkning som ikke underlegges demokratisk kontroll. Vedtaket tar ikke opp EU/FBI-systemet, selv om flere parlamentarikere, blant dem Inger Schörling, tok avstand fra det i sine innlegg. Schörling stemte for øvrig mot resolusjonen, fordi hun i likhet med resten av gruppen De grønne i EU-parlamentet mente den ikke gikk langt nok.

"Det är också helt oacceptabelt att EU i hemlighet, och utan något rådsmöte, genom telefax mellan de femton medlemsländerna tydligen har beslutat att upprätta ett liknande system i samarbete med FBI. Både de nationella parlamenten och Europaparlamentet har hållits utanför den diskussion som tydligen har pågått i många år", sa Schörling i sitt innlegg.

Schörling og de andre bygger sine påstander på en oppdatering av en oppsummering fra EU-parlamentets teknologikomité STOA (Scientific and Technological Options Assessment) som ble utarbeidet spesielt for parlamentets sesjon i september. Dokumentet heter "En vurdering av teknologier for politisk kontroll" ("An Appraisal of Technologies of Political Control") og er utarbeidet av Steve Wright ved Omega Foundation i Manchester i Storbritannia.

STOA-dokumentet viser til materiale samlet av en britisk borgerrettsorganisasjon, Statewatch. Det fortelles blant annet hvordan Statewatch meldte, i februar 1997, at "EU har i hemmelighet avtalt å opprette et internasjonalt telefonavlyttingsnettverk gjennom et hemmelig nett av komitéer etablert under den 'tredje pillaren' i Maastricht-traktaten vedrørende samarbeid innen lov og orden. Nøkkelpunkter i planen er skissert i et memorandum of understanding som EU-statene undertegnet i 1995 ... og som stadig er hemmeligstemplet."

- Vi har bedt om å få utlevert dette memorandumet og andre primærkilder som STOA-dokumentet viser til, blant annet offisielle rapporter om samarbeidet med FBI og om hvem som tok initiativet. Hittil er vi ikke kommet noen vei, sier Schörling til digi.no.

I STOA-dokumentet heter det at planene om et EU/FBI-system aldri har vært lagt fram for noen EU-regjering eller for EU-parlamentets komité for sivile rettigheter. "Vi er blitt fortalt av Statewatch at overvåkningsplanen til EU og FBI nå er i ferd med å utvikles 'utenfor den tredje pillaren'. I praksis betyr dette at planen utvikles av en gruppe på 20 land - de femten EU-landene samt USA, Australia, Canada, Norge og New Zealand" heter det videre.

Schörling er oppgitt over hemmelighetskremmeriet rundt Echelon og EU/FBI-systemet.

- Det er ikke bare EU-kommisjonær Martin Bangemann som offisielt ikke vet noe. Det samme går igjen overalt i EU og i nasjonale organer. Ett unntak er Anders Ericsson i Säpo (Säkerhetspolisen, red.anm.) i Sverige. Han har innrømmet at han kjenner til Echelon. Vi prøvde å ta opp saken i Sveriges Riksdag i fjor, men fikk aldri noe svar. På den andre siden skal selveste formannen i EU-kommisjonen, Jacques Santer, nylig ha kontaktet ledende embetsmenn innen EU og bedt dem være forsiktig med hva de sier over telefonen, sier Schörling til slutt.

Til toppen