EU trapper opp etterforskning mot Microsoft

EU-kommisjonen skal ha slått sammen to saker mot Microsoft til én samstemt etterforskning. Begge gjelder Windows på serversiden.

I februar i år innledet EU-kommisjonen en egen etterforskning mot Microsoft, basert på mistanke om at Windows 2000 utgjør et ulovlig forsøk på å utvide Microsofts hegemoni innen markedet for operativsystemer for PC-er, til markedet for operativsystemer for servere.

I august rettet EU-kommisjonen en formell advarsel mot Microsoft, med utgangspunkt i en klage fra Sun i 1998 om at Microsoft har på ulovlig vis prøvd å trekke veksler på sin dominerende stilling innen operativsystemer for PC-er til å oppnå en tilsvarende dominans innen operativsystemer for servere. Sun mener at Microsoft ikke har gitt andre leverandører av operativsystemer for servere tilstrekkelig informasjon om hvordan Windows fungerer på klientsiden, slik at Windows på serversiden.


Microsoft ble bedt om å levere en skriftlig reaksjon på denne advarselen innen to måneder. Selskapet fikk medhold da det ba om en forlengelse av fristen. Dokumentet ble innlevert fredag 17. november i samsvar med den nye fristen, ifølge en talsperson for EU-kommisjonen. Microsoft har anledning til å be om en muntlig høring innen en måned etter å ha levert dette dokumentet.

Ifølge Brussel-journalisten Paul Meller som skriver for både IDG og New York Times, skal EU-kommisjonen ha bestemt seg for å slå sammen etterforskningen som ble innledet i februar i anledning Windows 2000, med den som bygger på klagen fra Sun og andre om tidligere utgaver av Windows. Meller har snakket med flere advokater som ikke er innblandet i saken. De peker blant annet på målet for EU-kommisjonens sak mot Microsoft først og fremst er å sørge for at andre leverandører av operativsystemer for servere får tilstrekkelig informasjon om Windows-klienten til at konkurransen på serversiden kan betraktes som reell.

Ifølge Associated Press har en talsperson for Microsoft nektet å kommentere anklagene fra EU-kommisjonen, utover å avvise dem som "ubegrunnet".

Det er offentliggjort noe tidsplan for den videre gangen i saken. Observatører antar at det kan ta flere måneder før neste utspill fra kommisjonen.

Til toppen